Herbergmiddag2023-11-27T17:23:26+01:00

Herbergmiddag

Herbergdag ‘Hechting, geloof en relaties’

Hechting en hechtingsproblemen hebben invloed op onze relaties, maar ook op ons geloof en onze geloofsbeleving. De veiligheid en het vertrouwen die nodig zijn voor veilige hechting zijn er, door de gebrokenheid waarin we leven, helaas niet altijd. Als er teleurstellende of traumatische ervaringen zijn in hechtingsrelaties, dan werkt dit door in de verhouding tot God. Hoe zit dat precies? En wat kan je daarmee in het pastoraat in de gemeente? En kan je daar ook iets mee in de prediking? Relevante vragen.

Op D.V. donderdagmiddag 25 januari 2024 hoopt psycholoog en theoloog prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker een lezing te verzorgen in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. De lezing zal gaan over de invloed van hechting op geloof en relaties. Ze zal dit toespitsen op de betekenis hiervan voor pastoraat en prediking.

Na de lezing vertelt een oud-Herberggast over de impact van hechting op haar leven en gaan we over het thema verder in gesprek. Aan het eind van de middag is er tijd voor ontmoeting tijdens een afsluitende broodmaaltijd. Ook als u vragen hebt, bijvoorbeeld over wat de Herberg voor uw gemeente kan betekenen, is er alle gelegenheid om daar met iemand over door te praten.

Deze Herbergdag is bedoeld voor predikanten, voorgangers, pastoraal werkers en pastorale teams. Van harte uitgenodigd! Aanmelden is nodig, dit kan via herbergdag@pdcdeherberg.nl.

Een week voordat de Herbergdag plaatsvindt, ontvangt u een artikel over hechting, om uzelf alvast in het onderwerp in te kunnen lezen.

Datum: donderdag 25 januari 2024

Tijd: 14.30 – 19.00 uur (zonder broodmaaltijd tot 17.30 uur)

Kosten: € 20 (incl. broodmaaltijd) / € 15 (zonder broodmaaltijd)

Plaats: Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, Oosterbeek

Aanmelden: herbergdag@pdcdeherberg.nl, graag daarbij uw naam en adresgegevens doorgeven en of u al dan niet de gezamenlijke broodmaaltijd wilt gebruiken.

Onder: Hanneke Schaap-Jonker (foto Jaco Hoeve)

Hanneke Schaap (foto Jaco Hoeve)

Herbergdag 2017

Thema: De christelijke gemeente en de vragen over echtscheiding. De cijfers over echtscheiding en de praktijk van gebroken huwelijken in de christelijke gemeente kunne een gevoel van moedeloosheid geven ...

Herbergdag 2016

Thema: In gesprek, leren van de ontmoetingen van Jezus. Jezus had veel ontmoetingen met mensen. Vaak zomaar op straat. Op verschillende manieren benaderde Hij hen en steeds zocht Hij hun hart ...

Herbergdag 2015

Thema: Seksueel misbruik. Hoe gaan we daar pastoraal mee om? Een moeilijk onderwerp. Moet de kerk daar wel over spreken? Ook de Bijbel stelt het aan de orde ...

Herbergdag 2014 

Thema: Tijd en ruimte voor verbijstering. Over gelovig omgaan met het lijden. In het pastoraat worden we vaak geconfronteerd met mensen die veel lijden te verduren hebben. Gelovig omgaan met het lijden is niet eenvoudig en ...

Herbergdag 2013

Thema: Pastoraat rond relaties. Grondhouding, zorgvuldigheid en eerlijkheid ...

Herbergdag 2012

Thema: Vergeving ter sprake brengen. Een pastorale opgave. "Een paar generaties terug ging het vooral de vraag: hoe krijg ik een genadig God en hoe kan ik uit die vergeving leven? Over onderlinge vergeving werd veel minder gesproken", aldus dr. Visser ...

Doneren bekijk vacatures