Herbergavond2020-04-06T13:14:48+02:00

Herbergavond

De Herbergavond of Herbergmiddag is een bijeenkomst in het Koetshuis van de Herberg, waar een pastoraal onderwerp centraal staat. Naast een inleiding door een spreker van buiten is er ruimschoots gelegenheid tot gesprek met de inleider en met elkaar.

De onderwerpen zijn thema’s uit de pastorale praktijk van de Herberg. De Herberg wil de opgedane kennis en ervaring graag met anderen delen. De Herbergavond of -middag is bedoeld voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal werkenden en in pastoraat geïnteresseerde gemeenteleden.

Inlichtingen: koetshuis@pdcdeherberg.nl.


     

Herbergmiddag


Geloven na incest: hoe is het mogelijk?!
– over pastoraat aan volwassenen met een incestverleden.

Het godsbeeld ontwikkelt zich in de vroege jeugd en krijgt vorm door ervaringen met Meer informatie

Herbergdag 2017

Thema: De christelijke gemeente en de vragen over echtscheiding. De cijfers over echtscheiding en de praktijk van gebroken huwelijken in de christelijke gemeente kunne een gevoel van moedeloosheid geven ...

Herbergdag 2016

Thema: In gesprek, leren van de ontmoetingen van Jezus. Jezus had veel ontmoetingen met mensen. Vaak zomaar op straat. Op verschillende manieren benaderde Hij hen en steeds zocht Hij hun hart ...

Herbergdag 2015

Thema: Seksueel misbruik. Hoe gaan we daar pastoraal mee om? Een moeilijk onderwerp. Moet de kerk daar wel over spreken? Ook de Bijbel stelt het aan de orde ...

Herbergdag 2014 

Thema: Tijd en ruimte voor verbijstering. Over gelovig omgaan met het lijden. In het pastoraat worden we vaak geconfronteerd met mensen die veel lijden te verduren hebben. Gelovig omgaan met het lijden is niet eenvoudig en ...

Herbergdag 2013

Thema: Pastoraat rond relaties. Grondhouding, zorgvuldigheid en eerlijkheid ...