Herbergdag/ Symposium2018-04-20T08:40:16+00:00

Herbergdag/ Symposium

De Herbergdag is een jaarlijkse bijeenkomst in het Koetshuis van de Herberg, waar een pastoraal onderwerp centraal staat. Naast een inleiding door een spreker van buiten is er ruimschoots gelegenheid tot gesprek met de inleider en met elkaar.

De onderwerpen zijn thema’s uit de pastorale praktijk van de Herberg. De Herberg wil de opgedane kennis en ervaring graag met anderen delen. De Herbergdag is bedoeld voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal werkenden en in pastoraat geïnteresseerde gemeenteleden.

Symposium

In 2018 organiseren we een symposium i.p.v. een Herbergdag. Het symposium heeft plaatsgevonden op 19 april.

Het thema van deze dag was “Zielzorg aan hedendaagse gelovigen”.

Sprekers waren deze dag Dr. Theo Pleizier (Pastoraat tussen individuele gelovige en geloofsgemeenschap) en Ds. Margriet van de Kooi (De pastor als gelovige en theoloog. Goed gereedschap is het halve werk).

Zowel in de Herberg als in de kerken hebben we te maken met de steeds autonomere mens.  Individuele geloofsbeleving en eigen keuzes staan erg op de voorgrond. Hoe verhoudt dat zich tot de gemeenschap die de kerk  (en ook de Herberg) is? Bieden wij een eigen geloofsgemeenschap /pastorale omgeving aan, waar mensen zich in kunnen voegen. Of passen we ons aan de individuele behoeftes van de mens aan? Hoe staat de autonome mens eigenlijk tegenover gemeenschap en tradities? Hoe gaan we als kerk en als Herberg om met gemeenschap en autonomie?

Drie experts met onder andere Anne van Laar, oud directeur PDC de Herberg en  Matthias Jongkind, klinisch psycholoog bij Eleos gaven hun reactie op deze lezingen.

 

Herbergdag 2017

Thema: De christelijke gemeente en de vragen over echtscheiding.

De cijfers over echtscheiding en de praktijk van gebroken huwelijken in de christelijke gemeente kunne een gevoel van moedeloosheid geven ...

Herbergdag 2016

Thema: In gesprek, leren van de ontmoetingen van Jezus.

Jezus had veel ontmoetingen met mensen. Vaak zomaar op straat. Op verschillende manieren benaderde Hij hen en steeds zocht Hij hun hart ...

Herbergdag 2015

Thema: Seksueel misbruik. Hoe gaan we daar pastoraal mee om?

Een moeilijk onderwerp. Moet de kerk daar wel over spreken? Ook de Bijbel stelt het aan de orde ...

Herbergdag 2014 

Thema: Tijd en ruimte voor verbijstering. Over gelovig omgaan met het lijden.

In het pastoraat worden we vaak geconfronteerd met mensen die veel lijden te verduren hebben. Gelovig omgaan met het lijden is niet eenvoudig en ...

Herbergdag 2013

Thema: Pastoraat rond relaties. Grondhouding, zorgvuldigheid en eerlijkheid ...

Herbergdag 2012

Thema: Vergeving ter sprake brengen. Een pastorale opgave.

"Een paar generaties terug ging het vooral de vraag: hoe krijg ik een genadig God en hoe kan ik uit die vergeving leven? Over onderlinge vergeving werd veel minder gesproken", aldus dr. Visser ...