Herbergavond2019-03-22T14:44:16+02:00

Herbergavond

De Herbergavond of Herbergmiddag is een bijeenkomst in het Koetshuis van de Herberg, waar een pastoraal onderwerp centraal staat. Naast een inleiding door een spreker van buiten is er ruimschoots gelegenheid tot gesprek met de inleider en met elkaar.

De onderwerpen zijn thema’s uit de pastorale praktijk van de Herberg. De Herberg wil de opgedane kennis en ervaring graag met anderen delen. De Herbergavond of -middag is bedoeld voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal werkenden en in pastoraat geïnteresseerde gemeenteleden.

In 2019 organiseren we een 2 bijeenkomsten. Deze vinden plaats op donderdagavond 23 mei en donderdagmiddag 28 november.

Wanneer de ziel verveeld en vermoeid is  –  over pastoraat in tijden van innerlijke secularisatie

Veel gelovigen krijgen te maken met innerlijke secularisatie. In het pastoraat ontmoeten we regelmatig vermoeide zielen, mensen die overvallen worden door een vreemde murwheid en uitgeblustheid. Het geloof dreigt onder kerkgangers meer en meer te verkruimelen. Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris zal spreken over deze zorgelijke ontwikkeling die, nadat er over werd geschreven veel herkenning opriep. Ook wil hij met ons nadenken over wat het pastoraat hierin kan betekenen. Hoe komen we innerlijke secularisatie op het spoor en hoe kunnen we nabij zijn en mensen helpen het gevecht met deze verveling om te gaan.

De avond begint om 19.00 uur en wordt om 21.00 uur afgesloten. Vooraf is er vanaf 18.00 uur de mogelijkheid om een eenvoudige maaltijd te nuttigen. De kosten bedragen € 10.00 per persoon (inclusief maaltijd € 15.00). Inlichtingen en opgave bij voorkeur per email info@pdcdeherberg.nl of per telefoon (026-3342225). Bankrekeningnummer NL58RABO0302263330. Sluitingsdatum vrijdag 17 mei.

   

Herbergavond

Wanneer de ziel verveeld en vermoeid is
Over pastoraat in tijden van innerlijke secularisatie

Donderdagavond 23 mei 2019 is er in het Koetshuis van de Herberg te Meer informatie

Herbergdag 2017

Thema: De christelijke gemeente en de vragen over echtscheiding.

De cijfers over echtscheiding en de praktijk van gebroken huwelijken in de christelijke gemeente kunne een gevoel van moedeloosheid geven ...

Herbergdag 2016

Thema: In gesprek, leren van de ontmoetingen van Jezus.

Jezus had veel ontmoetingen met mensen. Vaak zomaar op straat. Op verschillende manieren benaderde Hij hen en steeds zocht Hij hun hart ...

Herbergdag 2015

Thema: Seksueel misbruik. Hoe gaan we daar pastoraal mee om?

Een moeilijk onderwerp. Moet de kerk daar wel over spreken? Ook de Bijbel stelt het aan de orde ...

Herbergdag 2014 

Thema: Tijd en ruimte voor verbijstering. Over gelovig omgaan met het lijden.

In het pastoraat worden we vaak geconfronteerd met mensen die veel lijden te verduren hebben. Gelovig omgaan met het lijden is niet eenvoudig en ...

Herbergdag 2013

Thema: Pastoraat rond relaties. Grondhouding, zorgvuldigheid en eerlijkheid ...