Herbergmiddag2022-10-11T14:21:34+02:00

Herbergmiddag

Herbergmiddag 2022

Zingenderwijs geloven: Met Willem Barnard advent in

Donderdagmiddag 17 november 2022 is er in het Koetshuis van de Herberg (Stichting de Pietersberg) te Oosterbeek een inspirerende bijeenkomst voor predikanten, voorgangers en kerkelijk werkers.

Ongeveer 70 jaar geleden verbleef een aantal dichters (ze noemden zich ‘Het landvolk’) iedere zomer een paar weken op de Pietersberg (nu PDC de Herberg) in Oosterbeek. Hun taak was het opnieuw berijmen van de psalmen. Willem Barnard (pseudoniem Guillaume van der Graft, 1920-2010) was een van hen. Van deze bekende kerkdichter zal voorjaar 2023 bij uitgeverij Skandalon ‘In wind en vuur’ verschijnen, een driedelige uitgave van al zijn liederen met liturgische, Bijbelse, theologische en muzikale uitleg. Tijdens de Herbergmiddag zullen een aantal adventsliederen voor het voetlicht worden gebracht. Twee medewerkers van ‘In wind en vuur’, te weten Gerda van de Haar (neerlandicus en hoofdredacteur) en Wouter van Voorst (theoloog) zullen vanuit hun eigen expertise liederen van Willem Barnard bespreken. Ook komt de kijk van Willem Barnard op het kerkelijk jaar en in het bijzonder op advent aan de orde. André van Vliet (vleugel), Marjolein de Wit (fluit) en Mirjam Feijer (zang) zullen de liederen laten horen. Het belooft een inspirerende middag te worden!

We beginnen om 14.30 uur (14.15 uur inloop) en sluiten om 16.30 uur af. De kosten bedragen € 15,00 per persoon.

Inlichtingen en opgave: koetshuis@pdcdeherberg.nl. Sluitingsdatum maandag 7 november.


Herbergdag 2017

Thema: De christelijke gemeente en de vragen over echtscheiding. De cijfers over echtscheiding en de praktijk van gebroken huwelijken in de christelijke gemeente kunne een gevoel van moedeloosheid geven ...

Herbergdag 2016

Thema: In gesprek, leren van de ontmoetingen van Jezus. Jezus had veel ontmoetingen met mensen. Vaak zomaar op straat. Op verschillende manieren benaderde Hij hen en steeds zocht Hij hun hart ...

Herbergdag 2015

Thema: Seksueel misbruik. Hoe gaan we daar pastoraal mee om? Een moeilijk onderwerp. Moet de kerk daar wel over spreken? Ook de Bijbel stelt het aan de orde ...

Herbergdag 2014 

Thema: Tijd en ruimte voor verbijstering. Over gelovig omgaan met het lijden. In het pastoraat worden we vaak geconfronteerd met mensen die veel lijden te verduren hebben. Gelovig omgaan met het lijden is niet eenvoudig en ...

Herbergdag 2013

Thema: Pastoraat rond relaties. Grondhouding, zorgvuldigheid en eerlijkheid ...

Herbergdag 2012

Thema: Vergeving ter sprake brengen. Een pastorale opgave. "Een paar generaties terug ging het vooral de vraag: hoe krijg ik een genadig God en hoe kan ik uit die vergeving leven? Over onderlinge vergeving werd veel minder gesproken", aldus dr. Visser ...

bekijk vacatures