Herbergmiddag2022-04-12T09:29:01+02:00

Herbergmiddag

Herbergmiddag 2022

Zingenderwijs geloven

Met Willem Barnard advent in

Herbergmiddag voor voorgangers. Poëzie en muziek is een krachtig medium. Juist de afgelopen jaren, met zangverboden heeft dat duidelijk gemaakt. Een van de bekendste kerkdichters was in de jaren vijftig regelmatig met collega-dichters op de Pietersberg. Juist om die reden willen we nu 70 jaar later op deze historische plaats een Herbergmiddag houden rond een aantal adventsliederen van hem. Neerlandica Gerda van de Haar en theoloog Wouter van Voorst hebben zich de afgelopen jaren verdiept in alle 300 liederen van Willem Barnard en zullen er een aantal toelichten. André van Vliet zorgt met een paar andere musici voor de verklanking van deze liederen. Het belooft een inspirerende middag te worden.

Donderdag 17 november 14.30 – 16.30 uur – PDC de Herberg Oosterbeek – € 15,- Opgave: koetshuis@pdcdeherberg.nl


Herbergmiddag


Geloven na incest: hoe is het mogelijk?!
– over pastoraat aan volwassenen met een incestverleden.

Het godsbeeld ontwikkelt zich in de vroege jeugd en krijgt vorm door ervaringen met Meer informatie

Herbergdag 2017

Thema: De christelijke gemeente en de vragen over echtscheiding. De cijfers over echtscheiding en de praktijk van gebroken huwelijken in de christelijke gemeente kunne een gevoel van moedeloosheid geven ...

Herbergdag 2016

Thema: In gesprek, leren van de ontmoetingen van Jezus. Jezus had veel ontmoetingen met mensen. Vaak zomaar op straat. Op verschillende manieren benaderde Hij hen en steeds zocht Hij hun hart ...

Herbergdag 2015

Thema: Seksueel misbruik. Hoe gaan we daar pastoraal mee om? Een moeilijk onderwerp. Moet de kerk daar wel over spreken? Ook de Bijbel stelt het aan de orde ...

Herbergdag 2014 

Thema: Tijd en ruimte voor verbijstering. Over gelovig omgaan met het lijden. In het pastoraat worden we vaak geconfronteerd met mensen die veel lijden te verduren hebben. Gelovig omgaan met het lijden is niet eenvoudig en ...

Herbergdag 2013

Thema: Pastoraat rond relaties. Grondhouding, zorgvuldigheid en eerlijkheid ...

bekijk vacatures