Kosten en vergoedingen

Financiële informatie voor Herberggasten

Herstelprogramma

Gasten voor het Herstelprogramma verblijven kortdurend in de Herberg. Het herstelprogramma vindt plaats in een periode van 2 tot 6 weken. De minimumbijdrage voor onze gasten is € 490 per week (tarief 2023).
De werkelijke kosten zijn hoger. De Herberg is er echter om hulp en gastvrijheid te verlenen. Wij willen voorkomen dat gasten om financiële redenen niet bij ons kunnen verblijven. Om het verschil te overbruggen doet de Herberg een beroep op diaconieën en particuliere donateurs.

Niet in staat de minimumbijdrage te betalen?

Wanneer een gast niet in staat is de minimumbijdrage te betalen, kan in veel gevallen een beroep gedaan op de diaconie van de kerkelijke gemeente, waartoe de gast behoort. De gast neemt hiertoe, voorafgaand aan het verblijf, zelf contact op met de diaconie. Soms is een familielid of een werkgever bereid een deel van de rekening te betalen. Als die mogelijkheden er niet zijn (of als een diaconie slechts beperkt kan of wil bijdragen), dan probeert de Herberg samen met de gast en de diaconie naar een oplossing te zoeken. Daarbij geldt in ieder geval:
• de gast draagt zelf naar vermogen bij;
• als niet de volledige eigen bijdrage betaald kan worden, kan de verblijfsduur aangepast worden.

Vergoeding zorgverzekering

Een enkele ziektekostenverzekeraar merkt de Herberg aan als herstellingsoord en vergoedt het verblijf. De hoogte van de uitkering varieert sterk. Wanneer het verblijf vergoed wordt, ontvangt u een rekening. De gast dient de rekening in bij de zorgverzekeraar.
De afgelopen jaren hebben veel ziektekostenverzekeringen de regels voor verblijf in een herstellingsoord ingrijpend gewijzigd en vergoeden alleen een verblijf vanwege somatische klachten in een gespecialiseerd zorghotel. Nog slechts enkele verzekeraars vergoeden het verblijf in de Herberg. Onderstaande gegevens ontlenen wij aan de (website van de) verzekeraars. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid en de volledigheid van de informatie in dit overzicht. Neem bij twijfel contact op met de zorgverzekeraar.

De christelijke zorgverzekeraar
De Herberg wordt door De christelijke zorgverzekeraar aangemerkt als christelijk herstellingsoord voor psychosomatische zorg.
Aan de vergoeding zijn de volgende eisen gesteld:

 1. Je hebt een verwijzing van de huisarts
 2. Het herstellingsoord beschikt over het keurmerk christelijke zorg. De Herberg beschikt over dit kenmerk.

Er is geen toestemming vooraf vereist.

De vergoedingen voor 2023 zijn:

Herstelprogramma

Aanvullende verzekering

 • Small: geen dekking
 • Medium: maximaal € 50,- per dag tot maximaal 14 dagen per kalenderjaar
 • Large: maximaal € 50,- per dag tot maximaal 28 dagen per kalenderjaar
 • Extra Large: maximaal € 50,- per dag tot maximaal 42 dagen per kalenderjaar

Eis vanuit De christelijke zorgverzekeraar: je moet zijn doorverwezen door een huisarts.

Kom-op-adem midweken

Aanvullende verzekering

 • Small: geen dekking
 • Medium: maximaal € 50,- per dag tot maximaal 14 dagen per kalenderjaar
 • Large: maximaal € 50,- per dag tot maximaal 28 dagen per kalenderjaar
 • Extra Large: maximaal € 50,- per dag tot maximaal 42 dagen per kalenderjaar

Eis vanuit De christelijke zorgverzekeraar: je moet zijn doorverwezen door een huisarts.

Herberg: Deze KOA-midweken komen in aanmerking als “Verblijf” in herstellingsoord en worden binnen de aanvullende pakketten vergoed. Dit met de omschrijving zoals de Herberg altijd al doet, namelijk verblijf (en niet: cursus).  

Retraite

Aanvullende verzekering

 • Small: geen dekking
 • Medium: maximaal € 185,- per persoon per kalenderjaar
 • Large: maximaal € 185,- per persoon per kalenderjaar
 • Extra Large: maximaal € 185,- per persoon per kalenderjaar