Herstelprogramma2020-03-20T21:00:32+01:00

Herstelprogramma

Ons herstel programma is een programma van 2-6 weken.  De aanmelding begint als je belt tijdens ons telefonisch spreekuur. Er is geen lange wachtlijst. De aankomstdag is een woensdag. Je hebt een eigen kamer. Je krijgt een  eigen professionele pastorale  begeleider met wie je een keer in de week een gesprek hebt. Daarnaast volg je het dagprogramma en ben je een onderdeel van  onze christelijke leefgemeenschap.  We zien gasten meestal erg opknappen van zo’n periode. In de 2e helft van je verblijf, wordt er vaak contact gelegd met de plaatselijke gemeente en met je echtgenoot/ echtgenote als daar sprake van is. Dit gaat altijd in overleg met jou.

  • Je kunt iedere werkdag bellen tussen 9.00-10.00 uur. In dat telefoongesprek worden enkele gegevens genoteerd. Er wordt een afspraak gemaakt voor een intake gesprek,  meestal binnen een of twee weken.
  • Een intake gesprek is een gesprek van een uur met een van onze begeleiders. In dat gesprek kun je iets  over je situatie en leven vertellen. En er wordt besproken, wat de Herberg voor jou zou kunnen doen. De meeste gasten ervaren dit gesprek als heel plezierig. Een familielid of gemeentelid mag hierbij aanwezig zijn, als dat gewenst is. Een intake gesprek kost €35, –
  • De dinsdag na het intakegesprek wordt hierover gesproken door de indicatiecommissie.
  • Die dinsdag aan het eind van de middag word je gebeld met de uitslag of je kunt komen; en zo ja wanneer.
  • De dag van aankomst is woensdag en meestal is dit 1-3 weken na die dinsdag (dat je gebeld wordt).
  • Het verblijf is 2-6 weken.
  • De factuur wordt na het verblijf toegestuurd.