Uw gemeente en de Herberg

Verlengstuk van het pastorale/diaconale werk van de gemeente

De Herberg wil fungeren als het verlengstuk van het pastorale en diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen door tijdelijk de pastorale zorg voor een gemeentelid, die als gast in de Herberg verblijft, over te nemen. Omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig zodat de gast na het verblijf in de Herberg goede nazorg ontvangt.
De Herberg is in 1993 geopend op initiatief van de IZB, in samenwerking met 300 diaconieën en met de Generale Diaconale Raad van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk. Sindsdien wordt de Herberg door veel meer diaconieën gesteund, afkomstig uit de breedte van kerkelijk Nederland.

Herbergdag

De Herbergdag is een jaarlijkse bijeenkomst in maart in het Koetshuis van de Herberg, waar een pastoraal onderwerp centraal staat. Naast een inleiding door een spreker van buiten is er ruimschoots gelegenheid tot gesprek met de inleider en met elkaar.
De onderwerpen zijn thema’s uit de pastorale praktijk van de Herberg. De Herberg wil de opgedane kennis en ervaring graag met anderen delen. De Herbergdag is bedoeld voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal werkenden en in pastoraat geïnteresseerde gemeenteleden.