Klachtenregelingen

Niet tevreden?

PDC de Herberg doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de gast centraal staat. Mocht je als gast toch een klacht hebben, dan kun je deze als volgt bij ons indienen.

Klacht of suggestie?

Je kunt een klacht in eerste instantie en bij voorkeur kenbaar maken aan de medewerkers van PDC de Herberg. Voor opmerkingen op het gebied van begeleiding kun je ook terecht bij de gastenbegeleiders. Als dit contact niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je het contactformulier invullen. Binnen vier weken ontvang je (schriftelijk) bericht over de afhandeling van de klacht.

In bezwaar

Mocht je klacht niet voldoende zijn afgehandeld, kun je je per e-mail of schriftelijk wenden tot de klachtencommissie. Dit moet binnen drie maanden na ontstaan van de klacht of na (schriftelijke) afhandeling ervan gebeuren. De klachtencommissie stuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging en doet binnen drie maanden uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Zonodig kan de klachtencommissie het bestuur van Stichting de Pietersberg adviseren over eventuele verdere acties.
Meer informatie over onze werkwijze bij klachten? Zie onze klachtenregelingen.

Klachtenregelingen