Organisatiestructuur 2018-08-28T18:21:36+00:00

Organisatiestructuur

Rechtspersoon

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wordt geëxploiteerd door Stichting De Pietersberg te Oosterbeek.

Bestuur

 • mevrouw, dr. C.P. Bloemendal-Dankers
 • de heer D. van Dijk
 • de heer J. de Kluijver, secretaris
 • mevrouw, mr. W.C.M. Pronk-Schaap
 • de heer W.H. Marchand, penningmeester
 • ds. M.J. Tekelenburg, voorzitter
 • ds. B. E. Weerd

Medewerkers

 • mevrouw D. Dorr – van Oord (Diewertje), gastenbegeleider
 • mevrouw L. Dijkman-Hubert ( Aleida), financieel administratief medewerker
 • mevrouw C. Eisma (Caroline), coördinator vrijwilligerswerk
 • de heer A. Grobbe (Arjen), gastenbegeleiding
 • de heer R.P. van der Knijff (Rein), coördinator vrijwilligerswerk
 • mevrouw M.J. Korevaar (Marja), creativiteit en publiciteit
 • de heer H. Meuleman (Henk), directeur
 • mevrouw G. Nooteboom – van de Brink (Gerrie), intaker
 • mevrouw A.A. Snitselaar (Alide), gastenbegeleiding
 • mevrouw E.J.  Sonneveld (Bea), hoofd gastenbegeleiding
 • mevrouw H.N.J. Spaan – van Voorthuijsen (Jansje), gastenbegeleiding
 • mevrouw N. Westeneng – Gijsbertsen (Nelise), coördinator keuken en koetshuis
 • mevrouw I.I. Westerhof – van Pelt (Idelette), hoofd facilitaire zaken
 • diaconaal medewerkers (miv 27 augustus 2018) Tom van Oussoren, Thijs de Vries, Jelle Steegman en Lidewij Ruitenberg
 • … en ruim 200 vrijwilligers

Comité van Aanbeveling

 • ds. J.A. van den Berg
 • prof. dr. G. van den Brink
 • ds. G. de Fijter
 • mevrouw drs. A.B.F. Hoek – van Kooten
 • dr. H.C. van der Meulen
 • de heer M. Niemeijer
 • mevrouw E. A. Schouten – van Heijningen
 • dr. A.H. van Veluw
 • ds. M. Visser
 • dr. P.J. Visser
 • drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink
 • drs. L. Wüllschleger

Bestuurscommissie Financiën, Personeel en Organisatie

 • de heer J. de Kluijver
 • de heer mr. K. Kok
 • de heer W. H. Marchand, voorzitter
 • de heer P. Voskamp
 • drs. J. Westland RA

Commissie Onderhoud

 • de heer M.C. Blok
 • de heer R. de Groot
 • de heer J.H.W. Jansen
 • de heer J. Kingma, voorzitter
 • de heer A. Kraaij