Organisatiestructuur

Rechtspersoon

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wordt geëxploiteerd door Stichting De Pietersberg te Oosterbeek.

Statuten

PDC de Herberg is door het CBF erkend als goed doel en door de belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de PDC de Herberg aftrekbaar en is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen.

Met het oog op deze erkenningen publiceren we de statuten van Stichting De Pietersberg.

Governancecode Zorg

Stichting De Pietersberg werkt volgens de Governancecode Zorg. Dit is voor PDC de Herberg geconcretiseerd en uitgewerkt in het document Kader en Kompas Governance.

Bestuur

 • mevrouw drs. S. Koops
 • de heer W.H. Marchand, penningmeester
 • mevrouw  mr. W.C.M. Pronk-Schaap, secretaris
 • mevrouw H.M.W. de Vries, voorzitter
 • ds. B. E. Weerd

Medewerkers

 • mevrouw A. de Boer (Aline), gastenbegeleider
 • mevrouw. P. Andringa (Paula), gastenbegeleiding
 • mevrouw L. Dijkman-Hubert ( Aleida), financieel administratief medewerker
 • mevrouw C. Eisma (Caroline), coördinator vrijwilligerswerk
 • de heer A. Grobbe (Arjen), gastenbegeleiding
 • de heer R.P. van der Knijff (Rein), coördinator vrijwilligerswerk
 • mevrouw M.J. Korevaar (Marja), creativiteit en publiciteit
 • de heer H. Meuleman (Henk), directeur
 • mevrouw G. Nooteboom – van de Brink (Gerrie), intaker
 • mevrouw E.J. Sonneveld (Bea), hoofd gastenbegeleiding
 • mevrouw H.N.J. van Voorthuijsen (Jansje), gastenbegeleiding
 • mevrouw M.J. van der Werf – de Visser (Monique), secretaris/PR & communicatie
 • mevrouw N. Westeneng – Gijsbertsen (Nelise), coördinator keuken
 • mevrouw I.I. Westerhof – van Pelt (Idelette), hoofd facilitaire zaken
 • diaconaal medewerkers
 • … en ruim 200 vrijwilligers

Comité van Aanbeveling

 • ds. J.A. van den Berg
 • prof. dr. G. van den Brink
 • ds. G. de Fijter
 • mevrouw drs. A.B.F. Hoek – van Kooten
 • dr. H.C. van der Meulen
 • de heer M. Niemeijer
 • mevrouw E. A. Schouten – van Heijningen
 • dr. A.H. van Veluw
 • ds. M. Visser
 • dr. P.J. Visser
 • drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink
 • ds. L. Wüllschleger

Commissie Onderhoud

 • de heer K. Boeder, voorzitter
 • de heer C. van Gent
 • de heer R. de Groot
 • de heer J.H.W. Jansen
 • de heer G. Klaassen
 • de heer A. Kraaij