Door diaconieën

Steun van uw diaconie

Diaconieën uit het hele land hebben in 1993 de oprichting van de Herberg mogelijk gemaakt. Daarom is de Herberg eerst en vooral een verlengstuk van de plaatselijke gemeente: pastoraal en diaconaal. Op een andere manier was de Herberg er nooit gekomen en ook nooit in stand gebleven. Veel diaconieën hebben de Herberg op het collecterooster staan of steunen ons jaarlijks met een gift. We zijn God dankbaar voor deze trouwe steun en dat ook op deze wijze duidelijk is dat veel kerkelijke gemeenten zich verantwoordelijk weten voor de zorg voor onze gasten. We doen vrijmoedig een beroep op u om de Herberg ook dit jaar te blijven steunen met een collecte of gift!

De steun van meer diaconieën is van belang. Wij stellen het op prijs als diaconieën ook voor het eerst een gift willen overwegen; dan wel de Herberg op het collecterooster te plaatsen. We doen vrijmoedig een beroep op u om de Herberg in 2022 voor het eerst te steunen met een collecte of gift! Helpt u in dit jaar ook mee een verblijf voor onze gasten mogelijk te maken?

Nadere informatie over onze begroting, jaarverslag en jaarrekening kunt u hier vinden. Desgewenst kunt u informatie opvragen bij directeur Henk Meuleman (e-mail hmeuleman@pdcdeherberg.nl of telefoon 026-3342225). Wilt u ons steunen door een gift op NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg?

Verzoek om adresgegevens bij giften
Wilt u uw postcode en huisnummer vermelden als u een gift overmaakt naar Stichting de Pietersberg. Deze informatie krijgen wij namelijk niet meer van de bank. Voor de administratieve afhandeling is het nodig dat wij meer gegevens van de giftgever ontvangen dan alleen een naam. Hartelijk dank voor uw medewerking.