Voorjaarsconcert 2 maart

Op zaterdag 2 maart a.s. van harte welkom voor het voorjaarsconcert-arrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

We gaan een natuur- en cultuurwandeling maken in Park Hemmen. Hemmen is een bijzonder stukje Betuwe door haar ligging op stroomruggen van oude lopen van Rijn en Waal te midden van komkleigronden. Deze bijzondere ligging zorgt voor een andere, meer zandige, ondergrond dan in de meeste delen van de Betuwe. Hierdoor zijn zowel een gevarieerd landgebruik met bijbehorende natuur als een bijzondere historie ontstaan. Deze wandeling voert u door de historische kern van Hemmen en de omringende bosgebieden. De afstand bedraagt ca. 5 km.

We ontvangen u graag vanaf 10.30 uur in het Koetshuis met een kopje koffie of thee. Om 11.00 uur vetrekken we op eigen gelegenheid, voorzien van een door De Herberg verzorgd lunchpakket, voor deze mooie wandeling.

Het middagprogramma biedt een concert in het Koetshuis door Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Voor deze gelegenheid is een boeiend programma samengesteld. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie vanaf 14.00 uur.

Kosten: volledig arrangement: € 30,00; alleen het concert: € 15,00

Aanmelden: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-3342225.

Opbrengst: de musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto-opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Plaats: het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.