Steun ons werk

Als Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg bestaan we dit jaar 30 jaar. Daar zijn we erg dankbaar voor. Heel veel gasten hebben in de afgelopen jaren een gezegende tijd in de Herberg gehad en gewerkt aan herstel en nieuw perspectief. Dat werk willen we, in afhankelijkheid van God, graag voortzetten. Lees hierover meer onder ‘projecten’ (hieronder).

Jubileumgift of structureel

Wilt u ons werk steunen met een jubileumgift of wilt u structureel bijdragen aan een van onze Herbergprojecten? Klik op een van de buttons:

U kunt er ook voor kiezen om een gift over te maken op NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg.

De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs. Om het verblijf van de gasten mogelijk te maken, betalen zij een eigen bijdrage, die niet kostendekkend is. De bijdrage die gasten in 2023 betalen is € 70,00 per dag, terwijl de werkelijke kosten het dubbele zijn.

Steun van uw diaconie

De steun van diaconieën is van blijvend belang. Wij stellen het op prijs als diaconieën ook voor 2023 een gift willen overwegen; dan wel de Herberg op het collecterooster van 2023 of 2024 willen plaatsen. Het bankrekeningnummer is NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg. Voor de collecte aankondiging hebben wij een PowerPoint beschikbaar. Voor nadere informatie ter onderbouwing van een gift verwijzen wij naar het laatste jaarverslag en jaarrekening.

Giften per bank

Soms ontvangen we giften per bank die we niet kunnen thuis brengen. De banken vermelden niet langer adres en woonplaats. Daarom verzoeken wij je bij het overmaken van een gift postcode en huisnummer te vermelden. Hartelijk bedankt voor je medewerking.

Gun een gast herstel

Voor € 70 gunt u een gast een verblijf voor één dag, voor een week komt dat op € 490. Met uw donatie geeft u een gast de mogelijkheid te werken aan herstel en nieuw perspectief. Om het verblijf voor een gast betaalbaar te houden, wordt de helft van de kosten in rekening gebracht. De eigen bijdrage voor een gast is in 2023 € 70 per dag. De werkelijke kosten zijn het dubbele daarvan.

Totaal streefbedrag project ‘Gun een gast herstel’:  € 50.000

Sponsor een diaconaal jaar

In zeker opzicht lijken onze jonge diaconaal medewerkers op de vier vrienden uit Markus 2 vers 1-12, die een zieke vriend aan de voeten van de Here Jezus brachten. Voor het komend seizoen 2023-2024 hebben vier jongeren zich aangemeld voor een diaconaal jaar. Zij zorgen voor veel facilitair terugkerende zaken, zoals het verzorgen van het ontbijt en de avondmaaltijd, dagelijks onderhoud van de gebouwen, het assisteren in de keuken, etc. Een diaconaal medewerker geeft een jaar van zijn/haar tijd. Daar zijn voor ons kosten aan verbonden, zoals de ziektekostenverzekering, kost en inwoning, reiskostenvergoeding. Per diaconaal medewerker (dia) bedraagt dit voor een jaar € 5.000. Met dit project maken jullie de inzet van vier jonge diaconaal medewerkers mogelijk. Zij delen als tegenprestatie tijd, aandacht en enthousiaste inzet met de gasten van PDC de Herberg. Welke gemeente of jeugdvereniging neemt ook een dia voor zijn rekening door hiervoor een actie te voeren?

Totaal streefbedrag voor vier diaconaal medewerkers: € 20.000 

Nieuwe stoelen

De stoelen in de huiskamer van de Herberg zijn toe aan vernieuwing! Er zijn 20 nieuwe stoelen nodig.

Totaal streefbedrag: € 3.000; Ontvangen € 3.000 

Renovatie en verduurzaming van de Herberg

Al dertig jaar lang mag de Herberg een gastvrije en liefdevolle plek zijn voor gasten die even afstand willen nemen. Inmiddels is de Herberg toe aan renovatie en verduurzaming. Wilt u als gemeente of als ondernemer met uw bedrijf hieraan bijdragen? Heel graag!

Totaal streefbedrag voor 2023: € 100.000

Als u over dit project eerst meer informatie wilt, dan kunt u contact leggen met Henk Meuleman via hmeuleman@pdcdeherberg.nl.

Stichting De Pietersberg heeft een CBF Certificaat voor erkende goede doelen en is aangemerkt als ANBI.
In oktober 2009 heeft de Herberg van het Centraal Bureau Fondsenwerving het CBF keurmerk ontvangen. Dit keurmerk geeft aan dat er sprake is van een verantwoorde manier van fondsenwerving en besteding. Per 1 juli 2016 is Stichting De Pietersberg in het bezit van het CBF Certificaat voor erkende goede doelen. Via deze banner is ons CBF-Erkenningspaspoort te bekijken.

Door de Belastingdienst wordt de Herberg als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt. Het RSIN nummer is 002926453. Giften van particulieren zijn derhalve fiscaal aftrekbaar. Over ontvangen nalatenschappen hoeft de Herberg geen successierecht af te dragen.