Steun ons werk

Als Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg bestaan we al meer dan 30 jaar. Daar zijn we erg dankbaar voor. Heel veel gasten hebben in de afgelopen jaren een gezegende tijd in de Herberg gehad en gewerkt aan herstel en nieuw perspectief. We krijgen terug dat dit veel impact heeft op hun eigen leven en hun relatie met God, maar ook op de mensen die direct om hen heen staan. Dat werk willen we daarom in afhankelijkheid van God graag voortzetten! Lees hierover meer onder ‘projecten’ (hieronder).

Gift

Wilt u meehelpen om het verblijf van gasten mogelijk te maken? Draag bij aan een van onze Herbergprojecten met een eenmalige of structurele gift! Klik op een van de buttons:

U kunt er ook voor kiezen om zelf een gift over te maken op ons bankrekeningnummer NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg.

De Herberg kan haar werk doen dankzij vele kerkelijke gemeentes die al sinds de oprichting met gebed en gaven bijdragen aan het verblijf van de gasten. Daarnaast zijn in de loop der jaren ook particulieren en andere donateurs dit werk gaan ondersteunen. Gasten betalen zelf de helft van de kosten van hun verblijf. Dat is in 2024 € 75 per dag. De andere helft wordt gedragen door gemeentes, particulieren en andere donateurs. Hoeveel dagen neemt u voor uw rekening?

Steun van u als diaconie

De steun van diaconieën is van belang om . Wij stellen het op prijs als diaconieën ook voor 2024 een gift willen overwegen, dan wel de Herberg op het collecterooster van 2024 of 2025 willen plaatsen. Het bankrekeningnummer is NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg. Voor de collecte aankondiging hebben wij een PowerPoint beschikbaar. Voor nadere informatie ter onderbouwing van een gift verwijzen wij naar het laatste jaarverslag en jaarrekening.

Giften per bank

Soms ontvangen we giften per bank die we niet kunnen thuis brengen. De banken vermelden niet langer adres en woonplaats. Daarom verzoeken wij u om bij het overmaken van een gift postcode en huisnummer te vermelden. Hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Gun een gast herstel

Voor € 75 gunt u een gast een verblijf voor één dag, voor een week komt dat op € 525. Met uw donatie geeft u een gast de mogelijkheid te werken aan herstel en nieuw perspectief. Om het verblijf voor een gast betaalbaar te houden, wordt de helft van de kosten in rekening gebracht. De eigen bijdrage voor een gast is in 2024 € 75 per dag. De werkelijke kosten zijn het dubbele daarvan.

Totaal streefbedrag project Gun een gast herstel€ 100.000

Sponsor een diaconaal jaar

In zeker opzicht lijken onze jonge diaconaal medewerkers op de vier vrienden uit Markus 2 vers 1-12, die een zieke vriend aan de voeten van de Here Jezus brachten. Voor het seizoen 2024-2025 is er plaats voor vier jongeren die een diaconaal jaar willen doen. Zij ontzorgen de gasten op facilitair gebied. Ze verzorgen het ontbijt en de avondmaaltijd, doen het dagelijks onderhoud van de gebouwen, assisteren in de keuken, etc. Een diaconaal medewerker geeft een jaar van zijn/haar tijd. Daar zijn voor ons kosten aan verbonden, zoals de ziektekostenverzekering, kost en inwoning, reiskostenvergoeding. Per diaconaal medewerker (dia) bedraagt dit voor een jaar € 5.000. Met dit project maken jullie de inzet van vier jonge diaconaal medewerkers mogelijk. Zij delen als tegenprestatie tijd, aandacht en enthousiaste inzet met de gasten van PDC de Herberg. Welke gemeente of jeugdvereniging neemt ook een dia voor zijn rekening door hiervoor een actie te voeren?

Totaal streefbedrag voor vier diaconaal medewerkers: € 20.000 

Renovatie en verduurzaming van de Herberg

Al dertig jaar lang mag de Herberg een gastvrije en liefdevolle plek zijn voor gasten die even afstand willen nemen. Inmiddels is de Herberg toe aan renovatie en verduurzaming. Wilt u als gemeente of als ondernemer met uw bedrijf hieraan bijdragen? Heel graag!

Totaal streefbedrag voor 2024: € 80.000

Als u over dit project eerst meer informatie wilt, dan kunt u contact leggen met Henk Meuleman via hmeuleman@pdcdeherberg.nl.

Stichting De Pietersberg heeft een CBF Certificaat voor erkende goede doelen en is aangemerkt als ANBI.
In oktober 2009 heeft de Herberg van het Centraal Bureau Fondsenwerving het CBF keurmerk ontvangen. Dit keurmerk geeft aan dat er sprake is van een verantwoorde manier van fondsenwerving en besteding. Per 1 juli 2016 is Stichting De Pietersberg in het bezit van het CBF Certificaat voor erkende goede doelen. Via deze banner is ons CBF-Erkenningspaspoort te bekijken.

Door de Belastingdienst wordt de Herberg als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt. Het RSIN nummer is 002926453. Giften van particulieren zijn derhalve fiscaal aftrekbaar. Over ontvangen nalatenschappen hoeft de Herberg geen successierecht af te dragen.