Steun ons werk2019-05-24T09:30:57+02:00

Steun ons werk

De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs. Om het verblijf van de gasten mogelijk te maken, betalen zij een eigen bijdrage per dag, die niet kostendekkend is (de bijdrage per dag is in 2019 € 61,00 terwijl de werkelijke kosten circa € 122,00 per dag zijn). Nadere informatie kunt u vinden in onze jaarrekening. Desgewenst kunt u informatie opvragen bij Henk Meuleman (e-mail hmeuleman@pdcdeherberg.nl  of telefoon 026-33 4 22 25). Wilt u ons steunen door een gift op NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg.

Giften per bank

Steeds vaker ontvangen we giften per bank, die we niet kunnen thuis brengen. De banken vermelden niet langer adres en woonplaats. Daarom verzoeken wij u bij het overmaken van een gift postcode en huisnummer te vermelden. Hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Steun van uw diaconie

De steun van diaconieën is echter van blijvend belang. Wij stellen het op prijs als diaconieën ook voor 2019 een gift willen overwegen; dan wel de Herberg op het collecterooster willen plaatsen. Het bankrekeningnummer is NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg.
Voor nadere informatie ter onderbouwing van een gift verwijzen wij naar het jaarverslag van 2018, waarin ook financiële gegevens zijn opgenomen en naar de jaarrekening 2018.

Sponsor het verblijf van een gast!

Om het verblijf voor een gast betaalbaar te houden worden niet de volledige kosten in rekening gebracht. De minimum eigen bijdrage per dag voor een gast is in 2019 € 61,00. De werkelijke kosten per dag zijn het dubbele daarvan. Voor € 61,00 sponsort u één dag verblijf voor een gast.

Aanpassingen in het hoofdgebouw

In 1992/1993 is het hoofdgebouw ingrijpend verbouwd. Door het intensieve gebruik zijn aanpassingen nodig. Mede namens de gasten doen wij graag een beroep op u om de aanpassingen mogelijk te maken.

Graag zien wij uw (bestemmings)giften tegemoet op onze bankrekening NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg.

Lekker slapen: nieuw bedlinnen

Niets heerlijker dan een schoon bed vinden ook de gasten van de Herberg. Ons bedlinnen is aan vervanging toe. Voor 20 kamers willen we graag nieuw linnengoed aanschaffen. De kosten bedragen 30,00 euro per set. Levert u ook een bijdrage aan het slaapcomfort voor de gasten?
Graag zien wij uw (bestemmings)giften tegemoet op onze bankrekening NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg.

Stichting De Pietersberg heeft een CBF Certificaat voor erkende goede doel en is aangemerkt als ANBI. De openbare gegevens in verband met de ANBI-status zijn opgenomen in het menu “Informatie”.

In oktober 2009 heeft de Herberg van het Centraal Bureau Fondsenwerving het CBF keurmerk ontvangen. Dit keurmerk geeft aan dat er sprake is van een verantwoorde manier van fondsenwerving en besteding. In verband met de omvang van onze organisatie is het CBF keurmerk per 1 juli 2016 vervangen door het CBF Certificaat voor erkende goede doelen.

Door de Belastingdienst wordt de Herberg als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt. Giften van particulieren zijn derhalve fiscaal aftrekbaar. Over ontvangen nalatenschappen hoeft de Herberg geen successierecht af te dragen.