Informatie 2018-02-16T21:30:51+00:00

Informatie

PDC de Herberg is een christelijke leefgemeenschap en  non-profit organisatie. We leven vanuit de vraag: Wie is de God van de Bijbel en wie is Hij in mijn persoonlijk leven? We bieden een gastvrij verblijf in prachtige omgeving om tot rust en op adem te komen.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Onderstaand kunt u ons jaarverslag en onze jaarrekening inzien.

Brochures en documenten

Je kunt op deze pagina verschillende brochures en documenten van de Herberg downloaden

Beleid en begrotingen

Persbericht

Jubileum PDC de Herberg 2018

In 2018 viert Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek haar 25-jarig jubileum met verschillende feestelijke activiteiten.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als aanvulling op de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De Herberg is een organisatie waar meer dan 200 vrijwilligers zijn bij betrokken zijn.

Op tweede Pinksterdag 1993 werden de deuren van de Herberg geopend, mede dankzij de inzet van veel deelnemende kerken.

Precies 25 jaar na de opening, zal op 26 mei een jubileumdag gehouden worden met ’s morgens een dankdienst in de Vredebergkerk en daarna een feestelijk programma op het terrein van de Herberg. Verder worden, verspreid over het hele jaar, jubileumconcerten georganiseerd in Kampen en Gorinchem en in het Koetshuis van de Herberg.

Speciaal voor predikanten, pastoraal medewerkers en leden van pastorale team wordt op 19 april in het Koetshuis een Symposium gehouden. Het thema van deze dag is “Zielzorg aan hedendaagse gelovigen”.

Sprekers zijn deze dag Dr. Theo Pleizier (Pastoraat tussen individuele gelovige en geloofsgemeenschap) en Ds. Margriet van de Kooi (De pastor als gelovige en theoloog. Goed gereedschap is het halve werk). Ook is er een ronde tafelgesprek met onder andere Anne van Laar.

Voor meer informatie: neem contact op met de directeur Henk Meuleman hmeuleman@pdcdeherberg.nl.