Financiën2018-12-17T21:28:39+02:00

Financiën

Herstelprogramma:

Gasten  voor het Herstelprogramma verblijven kortdurend in de Herberg. Drie tot zes weken; of een tot twee weken. De minimumbijdrage voor onze gasten is  € 61,00 (tarief 2019).

De werkelijke kosten zijn hoger: circa € 122,00 per dag. De Herberg is er echter om hulp en gastvrijheid te verlenen. Wij willen voorkomen dat gasten om financiële redenen niet bij ons kunnen verblijven. Om het verschil te overbruggen doet de Herberg een beroep op diaconieën en particuliere donateurs.

Algemene uitgangspunten dagtarief:

  • Woensdag is de dag van aankomst; dinsdag is de dag van vertrek.
  • Het dagtarief wordt voor een volle week in rekening gebracht, ook als gasten enkele dagen eerder vertrekken.
  • De dag van aankomst en de dag van vertrek worden als een volledige dag aangemerkt

Kom op adem week voor mensen met Burn-Out-klachten:
All inn midweek (maandag-vrijdag) : €420,- (valt onder herstel; kan  gedeclareerd worden bij zorgverzekering)

Bijdrage Herberggast

Het dagtarief komt in beginsel voor rekening van de gast. Wanneer de gast daartoe financieel in staat is, stellen wij het op prijs als de gast een gift aan de Herberg wil overwegen voor (een gedeelte van) de meerkosten. De Herberg staat geregistreerd als ANBI. Een gift is daarom fiscaal aftrekbaar. Dat geldt uiteraard niet voor de verplichte minimumbijdrage.

Wanneer een gast niet in staat is de minimumbijdrage te betalen, kan in veel gevallen een beroep gedaan op de diaconie van de kerkelijke gemeente, waartoe de gast behoort. De gast neemt hiertoe, voorafgaand aan het verblijf, zelf contact op met de diaconie. Soms is een familielid of een werkgever bereid een deel van de rekening te betalen. Als die mogelijkheden er niet zijn (of als een diaconie slechts beperkt kan of wil bijdragen), dan probeert de Herberg samen met de gast en de diaconie naar een oplossing te zoeken. Daarbij geldt in ieder geval:

  • de gast draagt zelf naar vermogen bij.
  • als niet de volledige eigen bijdrage betaald kan worden, kan de verblijfsduur aangepast worden.

Enkele zorgverzekeraars merken de Herberg aan als herstellingsoord en  vergoeden het verblijf. De hoogte van de uitkering varieert sterk. Bepaalde verzekeraars vergoeden het verblijf niet.

Wanneer het verblijf vergoed wordt, wordt aan de gast het dagtarief, dat de verzekeraar vergoedt, in rekening gebracht, echter niet minder dan de verplichte minimumbijdrage en maximaal de werkelijke kosten. De gast dient de rekening in bij de zorgverzekeraar.

De afgelopen jaren hebben veel verzekeraars de regels voor verblijf in een herstellingsoord ingrijpend gewijzigd en vergoeden alleen een verblijf vanwege somatische klachten in een gespecialiseerd zorghotel. Nog slechts enkele verzekeraars vergoeden het verblijf in de Herberg. Onderstaande gegevens ontlenen wij aan de (website van de) verzekeraars. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid en de volledigheid van de informatie in dit overzicht. Neem bij twijfel contact op met de zorgverzekeraar.

De Herberg wordt door ProLife aangemerkt als christelijk herstellingsoord voor psychosomatische zorg.

Aan de vergoeding zijn de volgende eisen gesteld: 1) verwijzing van de huisarts en 2) het herstellingsoord beschikt over het keurmerk christelijke zorg (de Herberg beschikt over dit kenmerk). Er is geen toestemming vooraf vereist.

De vergoedingen voor 2019 zijn:
• Basisverzekering en smallpolis geen vergoeding.
• Mediumpolis € 50 per dag gedurende maximaal 14 dagen per jaar.
• Largepolis € 50 per dag gedurende maximaal 28 dagen per jaar.
• Extra largepolis € 50 per dag gedurende maximaal 42 dagen per jaar.

Zorg en zekerheid

De Herberg is opgenomen in de lijst van herstellingsoorden, waarvan het verblijf vergoed wordt.

De vergoedingen voor 2019 zijn:
Basisverzekeringen
• Zorg Gemak Polis Geen vergoeding
• Zorg Zeker Polis Geen vergoeding
• Zorg Vrij Polis Geen vergoeding

Aanvullende verzekeringen
• AV-Sure Geen vergoeding
• AV-GeZZin Compact Geen vergoeding
• AV-Gemak Geen vergoeding
• AV-Basis Maximaal € 35,00 per dag tot maximaal € 1050,00 per jaar
• AV-Standaard Maximaal € 35,00 per dag tot maximaal € 1050,00 per jaar
• AV-Top Maximaal € 50,00 per dag tot maximaal € 1500,00 per jaar
• AV-Plus Maximaal € 50,00 per dag tot maximaal € 1500,00 per jaar
• AV-GeZZin Maximaal € 50,00 per dag tot maximaal € 1500,00 per jaar
• AV-Totaal Maximaal € 50,00 per dag tot maximaal € 1500,00 per jaar