Financiën

Herstelprogramma:

Gasten voor het Herstelprogramma verblijven kortdurend in de Herberg. Het herstelprogramma vindt plaats in een periode van 2 – 6 weken. De minimumbijdrage voor onze gasten is € 70,00 per dag (tarief 2023). De werkelijke kosten zijn hoger. De Herberg is er echter om hulp en gastvrijheid te verlenen. Wij willen voorkomen dat gasten om financiële redenen niet bij ons kunnen verblijven. Om het verschil te overbruggen doet de Herberg een beroep op diaconieën en particuliere donateurs.

Kom op adem week voor mensen met Burn-Out-klachten:
Midweek: €335,- (valt onder herstel; kan gedeclareerd worden bij zorgverzekering)

Bijdrage Herberggast

De kosten van het herstelprogramma komt in beginsel voor rekening van de gast. Wanneer de gast daartoe financieel in staat is, stellen wij het op prijs als de gast een gift aan de Herberg wil overwegen voor (een gedeelte van) de meerkosten. De Herberg staat geregistreerd als ANBI. Een gift is daarom fiscaal aftrekbaar. Dat geldt uiteraard niet voor de verplichte minimumbijdrage.

Wanneer een gast niet in staat is de minimumbijdrage te betalen, kan in veel gevallen een beroep gedaan op de diaconie van de kerkelijke gemeente, waartoe de gast behoort. De gast neemt hiertoe, voorafgaand aan het verblijf, zelf contact op met de diaconie. Soms is een familielid of een werkgever bereid een deel van de rekening te betalen. Als die mogelijkheden er niet zijn (of als een diaconie slechts beperkt kan of wil bijdragen), dan probeert de Herberg samen met de gast en de diaconie naar een oplossing te zoeken. Daarbij geldt:
• de gast draagt zelf naar vermogen bij;
• als niet de volledige eigen bijdrage betaald kan worden, kan de verblijfsduur aangepast worden.

Enkele zorgverzekeraars merken de Herberg aan als herstellingsoord en vergoeden het verblijf. De hoogte van de uitkering varieert sterk. Bepaalde verzekeraars vergoeden het verblijf niet.

Wanneer het verblijf vergoed wordt, ontvangt u een rekening. De gast dient de rekening in bij de zorgverzekeraar.

De afgelopen jaren hebben veel verzekeraars de regels voor verblijf in een herstellingsoord ingrijpend gewijzigd en vergoeden alleen een verblijf vanwege somatische klachten in een gespecialiseerd zorghotel. Nog slechts enkele verzekeraars vergoeden het verblijf in de Herberg. Onderstaande gegevens ontlenen wij aan de (website van de) verzekeraars. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid en de volledigheid van de informatie in dit overzicht. Neem bij twijfel contact op met de zorgverzekeraar.

De Herberg wordt door ProLife aangemerkt als christelijk herstellingsoord voor psychosomatische zorg.
Aan de vergoeding zijn de volgende eisen gesteld: 1) verwijzing van de huisarts en 2) het herstellingsoord beschikt over het keurmerk christelijke zorg (de Herberg beschikt over dit kenmerk). Er is geen toestemming vooraf vereist.
De vergoedingen voor 2023 zijn:

Herstelprogramma:

Aanvullende verzekering Dekking

 • Small geen dekking
 • Medium maximaal € 50,- per dag tot maximaal 14 dagen per kalenderjaar
 • Large maximaal € 50,- per dag tot maximaal 28 dagen per kalenderjaar
 • Extra Large maximaal € 50,- per dag tot maximaal 42 dagen per kalenderjaar

Eis vanuit Pro Life: U moet zijn doorverwezen door een huisarts.

 

Kom-op-adem-midweken:

Aanvullende verzekering Dekking

 • Small geen dekking
 • Medium maximaal € 50,- per dag tot maximaal 14 dagen per kalenderjaar
 • Large maximaal € 50,- per dag tot maximaal 28 dagen per kalenderjaar
 • Extra Large maximaal € 50,- per dag tot maximaal 42 dagen per kalenderjaar

Eis vanuit Pro Life: U moet zijn doorverwezen door een huisarts.

Herberg: Deze KOA-midweken komen in aanmerking als “Verblijf” in herstellingsoord en worden binnen de aanvullende pakketten vergoed. Dit met de omschrijving zoals de Herberg altijd al doet (namelijk verblijf, niet cursus).  

 

 

Retraite:

Aanvullende verzekering Dekking

 • Small geen dekking
 • Medium maximaal € 185,- per persoon per kalenderjaar
 • Large maximaal € 185,- per persoon per kalenderjaar
 • Extra Large maximaal € 185,- per persoon per kalenderjaar

Zorg en zekerheid

De Herberg is opgenomen in de lijst van herstellingsoorden, waarvan het verblijf vergoed wordt.

De vergoedingen voor 2023 zijn:
Basisverzekeringen
• Zorg Gemak Polis       Geen vergoeding
• Zorg Zeker Polis         Geen vergoeding
• Zorg Vrij Polis             Geen vergoeding

Aanvullende verzekeringen
• AV-Sure                        Geen vergoeding
• AV-GeZZin Compact  Geen vergoeding
• AV-Gemak                    Geen vergoeding
• AV-Basis                       Maximaal € 35,00 per dag tot maximaal € 1050,00 per jaar
• AV-Standaard              Maximaal € 35,00 per dag tot maximaal € 1050,00 per jaar
• AV-Top                          Maximaal € 50,00 per dag tot maximaal € 1500,00 per jaar
• AV-Plus                         Maximaal € 50,00 per dag tot maximaal € 1500,00 per jaar
• AV-GeZZin                   Maximaal € 50,00 per dag tot maximaal € 1500,00 per jaar
• AV-Totaal                     Maximaal € 50,00 per dag tot maximaal € 1500,00 per jaar