AVG en privacy

Privacy
PDC de Herberg heeft altijd al veel waarde gehecht aan privacy. Vanaf mei 2018 is er een nieuwe Europese privacy wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jouw privacy wordt nog meer versterkt door de AVG.

Bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg vinden we privacy van onze gasten, vrijwilligers, medewerkers en andere relaties heel belangrijk en willen we transparant zijn over de gegevens die we verzamelen en hoe we die gebruiken. In ons privacyreglement (in gewoon Nederlands) kun je er alles over lezen. Je kunt dit reglement bij de Herberg opvragen bij Bea Sonneveld, hoofd gastenbegeleiding.

We informeren je graag over hoe we omgaan met jouw (persoons)gegevens.

Hoe komen we aan je gegevens?
De meeste persoons gegevens worden telefonisch, persoonlijk of per mail aan de Herberg doorgegeven. Je kunt denken aan aanmelden voor het gastenprogramma, voor vrijwilligerswerk, voor concerten, etc. We nemen je gegevens op in ons bestand en gebruiken ze voor de uitvoering van de door jou aangevraagde dienst of de offerte en onze communicatie daarover.

De persoonsgegevens die je op onze website invult voor bijvoorbeeld een retraite-aanvraag, KOA-midweek of donatie worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We nemen je gegevens op in ons bestand en gebruiken ze voor de uitvoering van de door jou aangevraagde dienst of de offerte en onze communicatie daarover.

Algemene en bijzondere persoonsgegevens
PDC de Herberg verzamelt algemene persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW) en ook enkele bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld geloof en sommige medische gegevens). Deze bijzondere gegevens worden gevraagd in verband met het bijzondere karakter van de Herberg als Pastoraal Diaconaal Centrum en de zorg die we dragen voor de gasten die er verblijven. Ook daar geef je vooraf toestemming voor.

Altijd met toestemming
PDC de Herberg werkt met speciale toestemmingsformulieren voor gasten, vrijwilligers en donateurs. We vragen je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken en om te kunnen overleggen met derden als dat nodig is. Je gegevens worden dus nooit aan derden doorgegeven, tenzij we dat expliciet aangeven en daar jouw toestemming voor hebben ontvangen.

Opname in Civi CRM
Wij willen je graag via e-mail en via ons magazine ‘uit de Herberg’ op de hoogte te houden van interessante informatie over de Herberg en/of het pastoraat. Als je het leuk vindt om nieuws van ons te ontvangen, worden je gegevens opgenomen in Civi CRM.

Verwerking van persoonsgegevens
PDC de Herberg houdt zich bij het verwerken van (persoons)gegevens aan de geldende wet- en regelgeving. Onder verwerken valt niet alleen ‘opslaan’, maar ook gebruiken, raadplegen, analyseren, combineren of verwijderen. Dat geldt dus ook voor de Herberg. Hoe we dat doen kun je lezen in het privacyreglement.

Nog meer privacy rechten
Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Jouw privacy rechten worden namelijk versterkt en uitgebreid:
a. Inzien
Je mag je eigen gegevens inzien of opvragen.
b. Verwijderen mag (recht op vergetelheid)
Je hebt het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen na je verblijf of na beëindiging van je vrijwilligerswerk. Dit geldt ook eventuele organisaties die deze gegevens van de Herberg hebben gekregen.
c. Recht op dataportabiliteit
Ook heb je het recht om van de organisatie je persoonsgegevens te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit. Zo kun je jouw gegevens gemakkelijk doorgeven aan een andere instelling van dezelfde soort dienst.

Veiligheid bij digitale bestanden
Digitalisering heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat we efficiënter (samen)werken. Ook de Herberg maakt gebruik van digitale dossiers en databestanden. Deze zijn alleen toegankelijk voor diegenen die op grond van hun functie daar toestemming voor hebben. Er zijn technische maatregelen getroffen om datalekken te voorkomen.

Klachten over de verwerking
De Herberg gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Mocht je toch een klacht hebben over de verwerking ervan, neem dan contact met ons op. Komen we er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen?
Heb je specifieke vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de directeur Henk Meuleman of met het Hoofd Gastenbegeleiding Bea Sonneveld.