Herstelprogramma

Herstelprogramma

De Herberg biedt een herstelarrangement. Dit herstelarrangement kan gedaan worden voor 2 tot 6 weken. Het programma is hetzelfde, alleen de lengte van het verblijf verschilt. De aankomst dag is altijd op woensdagochtend; de vertrek dag is altijd op dinsdagochtend.

Je hebt een eigen kamer. Je volgt het dagprogramma, met o.a. Bijbelkringen, themaochtenden en creatieve activiteiten en je maakt deel uit van onze christelijke gemeenschap. Daarnaast krijg je een professionele pastorale begeleider, met wie je een of twee keer in de week een gesprek hebt.

Meer algemene informatie kun je lezen in onze folder.

Aanmeldingsprocedure

Je kunt je aanmelden tijdens ons telefonisch spreekuur tussen 9.00 en 10.00 uur of tussen 12.45 en 13.15 uur.  Dit kan van maandag t/m vrijdag. Tijdens de telefonische aanmelding wordt een eerste inschatting gemaakt of de Herberg een goede plek voor je zou kunnen zijn. Zo ja, dan kan er een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. Dit intakegesprek vindt plaats in de Herberg en duurt een uur. In dat gesprek vragen we naar je leven en je huidige situatie. En er wordt besproken wat de Herberg voor jou zou kunnen betekenen. Een intake gesprek kost €40, -.

De dinsdag na het intakegesprek vergadert de indicatiecommissie. Aan het eind van die middag word je gebeld of je kunt komen en zo ja, wanneer.

De kosten bedragen voor het Herstelarrangement zijn in 2023 € 490 per week.