Projecten voor acties

Wil ook jij van betekenis zijn voor de gasten in de Herberg? Ga je met je kring ergens voor collecteren en wil je daarvoor graag een mooi doel uitzoeken? Zoek je naar een goed project voor je diaconale actie? Hieronder vind je verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan dit mooie werk.

Gun een gast herstel

Om het verblijf voor een gast betaalbaar te houden, worden niet de volledige kosten in rekening gebracht. De minimale eigen bijdrage voor een gast is in 2024 € 1.050 euro voor twee weken. De werkelijke kosten zijn het dubbele daarvan. Voor ongeveer € 75,- sponsor je één dag verblijf voor een gast. Voor 2024 zoeken we steun voor 50 gasten voor een totaalbedrag van € 100.000. Dat komt neer op gemiddeld € 2.000 per gast.

 • Hoeveel gasten neemt u voor uw rekening als gemeente met een gift of collecte? Als u in uw gemeente een collecte houdt, kunt u gebruikmaken van een PowerPointPresentatie of collecteflyer. Mail ons via info@pdcdeherberg.nl.
 • Voor welk bedrag wil jij gaan met een actie als jeugdvereniging, vrouwengroep of mannenkring.  Als je een actie gaat doen of gedaan hebt, laat het ons weten via info@pdcdeherberg.nl.

Totaal streefbedrag 2024: € 100.000

Sponsor een diaconaal jaar

In zeker opzicht lijken onze jonge diaconaal medewerkers op de vier vrienden uit Markus 2 vers 1-12, die een zieke vriend aan de voeten van de Here Jezus brachten. Voor het komend seizoen 2024-2025 is er plek voor vier jongeren die een diaconaal jaar willen doen. Zij ontzorgen de gasten op facilitair vlak met het verzorgen van het ontbijt en de avondmaaltijd, dagelijks onderhoud van de gebouwen, het assisteren in de keuken, etc. Een diaconaal medewerker geeft een jaar van zijn of haar tijd. Daar zijn voor PDC de Herberg kosten aan verbonden, zoals de ziektekostenverzekering, kost en inwoning, reiskostenvergoeding. Per diaconaal medewerker (dia) bedraagt dit voor een jaar € 5.000. Met dit project maakt u/maken jullie de inzet van vier jonge diaconaal medewerkers mogelijk. Zij delen als tegenprestatie tijd, aandacht en enthousiaste inzet met de gasten van PDC de Herberg. Welke gemeente of jeugdvereniging neemt ook een dia voor zijn rekening door hiervoor een actie te voeren?

Totaal streefbedrag voor vier diaconaal medewerkers: € 20.000

Renoveer en verduurzaam de Herberg

We zijn dankbaar dat de Herberg al 30 jaar een plek is waar gasten een tijdelijk (t)huis vinden om afstand te nemen en op adem te komen. Om dat ook in de toekomst te blijven doen, willen we gasten een verblijf bieden dat up-to-date is. Daarvoor is renovatie en verduurzaming van de Herberg nodig. Voor mensen die om welke reden dan ook meer moeten dragen in het leven dan ze kunnen, kan we daardoor ook in de toekomst onderdak met begeleiding bieden. Zodat zij ook de komende jaren kunnen werken aan nieuw perspectief en herstel van de relatie met God, met anderen en zichzelf.

 • Wilt u met uw bedrijf hieraan bijdragen aan deze mooie missie? Of kent u een bedrijf dat hieraan wil bijdragen, laat het ons weten.
 • Zoekt u een betekenisvolle besteding van dat wat u ontvangen hebt?
 • Kent u een fonds dat een impactinvestering wil doen voor een plek als PDC de Herberg? Verbind ons met hen!

Wij zien uit naar fondsen om de renovatie en verduurzaming mogelijk te maken! Daardoor zorgt u voor een toekomstbestendige Herberg die een plek kan bieden aan toekomstige gasten die pijn en gebrokenheid ervaren en uitzien naar herstel èn u zorgt voor de mensen om hen heen.

Totaal streefbedrag 2024: € 80.000

Actie in je gemeente

Wil je in actie komen? Zelf al ideeën of inspiratie nodig? We hebben wat suggesties voor acties op een rijtje gezet om je het zo makkelijk mogelijk te maken.

Heb je actie gevoerd en wil je het geld overmaken? Wat mooi! We zijn natuurlijk ook benieuwd naar jullie ervaringen. Deel ze met wat foto’s via info@pdcdeherberg.nl.

Giften kunnen overgemaakt worden heel eenvoudig via de betalingsmogelijkheid op onze website of via ons bankrekeningnummer NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg. Goed om te weten: we vinden het fijn als je je postcode en huisnummer vermeldt als u zelf een gift overmaakt aan Stichting De Pietersberg. Deze informatie krijgen wij namelijk niet meer van de bank. Voor de administratieve afhandeling is het nodig dat wij meer gegevens van de giftgever ontvangen dan alleen een naam.

Kom in actie voor PDC de Herberg

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek is een Huis van de kerk. We vinden de contacten met kerkelijke gemeenten daarom belangrijk. Je voorbede is van levensbelang. Daarnaast komen uit verschillende kerkelijke gemeenten vrijwilligers die hun tijd delen met de gasten van de Herberg.

Je begrijpt dat het bieden van een verblijf aan de gasten geld kost. Aan iedereen die dit leest willen we die ene belangrijke vraag stellen: Wil jij in actie komen voor de gasten en het werk van PDC de Herberg en in jouw omgeving willen vragen om ook mee te doen? Dank je wel!

Wat wordt er met de opbrengst gedaan?

 • Hulp bieden aan de gasten die in de Herberg verblijven.
 • Aan vier jongeren de mogelijkheid bieden voor een tussenjaar als diaconaal medewerker. Zij ontvangen kost en inwoning. Als tegenprestatie werken zij een jaar als vrijwilliger.
 • Renovatie en verduurzaming van het pand.

Zo makkelijk mogelijk

We willen het voeren van een actie zo gemakkelijk mogelijk voor je maken. Hierbij een paar suggesties voor acties t.b.v. PDC de Herberg:

 • Lege flessen en blikjes actie
 • Fietstocht/mountainbiketocht
 • Appeltaartactie
 • Filmavond
 • Sponsorloop
 • Verkoopacties
 • Levende autowasstraat
 • Straatbarbecue / sponsordiner / high tea
 • Rommelmarkt / garageverkoop / schuurverkoop / boekenmarkt / kledingmarkt / kleedjesmarkt op Koningsdag / vrijmarkt

Daarnaast kunnen we uiteraard folders over PDC de Herberg toesturen. Deze zijn aan te vragen via mvanderwerf@pdcdeherberg.nl.

Op verzoek verzorgen we een inspirerende bijeenkomst over het werk van PDC de Herberg.

Wil je een stand inrichten, neem dan contact op voor materiaal. Of download een PPT over het werk van PDC de Herberg via onze website www.pdcdeherberg.nl.

Actie achter de rug?

Maak de opbrengst over op NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg.

We zijn benieuwd naar jullie verhalen en foto’s! Laat het weten aan Monique via mvanderwerf@pdcdeherberg.nl. En natuurlijk staan we open voor nieuwe ideeën.

Appeltaart actie

Het idee. Mensen leveren hun lege springvorm in voorzien van hun naam. Een groep mensen vult de springvorm en brengt deze thuis. Je bakt de taart zelf af. De prijs van de gevulde springvorm wordt betaald.

Wat hebben we nodig?

Heel veel lege springvormen!

Vrijwilligers die:

 • de actie coördineren.
 • de springvormen in ontvangst nemen.
 • boodschappen doen voor het aantal appeltaarten – probeer de ingrediënten te laten sponsoren.
 • duidelijke publiciteit verzorgen over de actie, de data van uitvoering en het doel. Publiciteit bijvoorbeeld in kerkblad, website, via de leiders van jeugdclubs, scouting, timmerdorp, via de lokale kranten etc.

Volwassenen/jongeren die:

 • appels schillen en appeltaart afbak-klaar maakt
 • evt. langs de deuren (de buren) gaan om de gevulde springvorm terug te brengen

Uitvoering

 • De vrijwilligers informeren de supermarkten over deze actie. Mogelijk willen zij deze actie sponsoren.
 • Springvorm in ontvangst nemen op een bepaalde plek (let op dat de naam erop staat).
 • Appels schillen
 • Appeltaart afbak-klaar maken
 • Gevulde springvormen terugbrengen bij de deelnemers; sponsorgelden in ontvangst nemen
 • Sponsorgelden overmaken op bankrekeningnummer van PDC de Herberg

Tips!

Zet een actiebord op het marktplein, hierop kun je tussenstanden van de opbrengst noteren.

Appeltaartactie (002)

Nog meer inspiratie

Lege flessen en blikjes actie

Statiegeldflessen en statiegeld blikjes inzamelen om de opbrengst te doneren aan PDC de Herberg.

Wat hebben we nodig?

Heel veel statiegeldflessen en blikjes!

Vrijwilligers die:

 • de actie coördineren.
 • de flessen inleveren bij de supermarkt(en).
 • het statiegeld in ontvangst nemen en het overschrijven op NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg.
 • duidelijke publiciteit verzorgen over de actie, de data van uitvoering en het doel. Publiciteit bijvoorbeeld in (school)blad, kerkblad, website, via de leiders van jeugdclubs, scouting, timmerdorp, via de lokale kranten etc.

Volwassenen/kinderen die:

 • thuis statiegeldflessen en blikjes inzamelen
 • evt. langs de deuren (de buren) gaan om lege statiegeldflessen en blikjes te verzamelen
 • de flessen en blikjes bij de supermarkt inleveren

Uitvoering

De vrijwilligers informeren de supermarkten over deze actie. Als het goed is kom je immers straks met grote hoeveelheden flessen en blikjes in één keer bij ze aankloppen. Bespreek bijvoorbeeld met de supermarkten op welke tijdstippen het inleveren het beste kan gebeuren en welke flessen wel en welke niet ingenomen worden.

Informeer ook bij de gemeente of mensen voor dit doel langs de deuren mogen gaan, of dat daarvoor een vergunning nodig is.

Uiteraard maken de vrijwilligers de deelnemers enthousiast om zoveel mogelijk flessen in te zamelen voor deze actie.

De deelnemers zamelen thuis en in de omgeving, bijvoorbeeld via de buren of via familie, statiegeldflessen en blikjes in. Deze flessen leveren zij in op één centraal punt, bijvoorbeeld het marktplein.

Tips!

Zorg dat er één centrale ruimte is waar de flessen ingeleverd kunnen worden. Zet daar alvast vouwkratten, dozen of containerzakken klaar zodat u de flessen gemakkelijk mee kunt nemen naar de supermarkt(en).

Zet een actiebord op het marktplein, hierop kun je tussenstanden van de opbrengst noteren.