Herbergdag 2014 

Tijd en ruimte voor verbijstering. Over gelovig omgaan met het lijden

In het pastoraat worden we vaak geconfronteerd met mensen die veel lijden te verduren hebben. Gelovig omgaan met het lijden is niet eenvoudig en iemand daarin pastoraal bijstaan ook niet. We zijn snel geneigd om tegenover de zwaarte van het lijden een bemoediging of belofte te zetten. Misschien goed bedoeld, maar het kan de eenzaamheid van de persoon die lijdt soms nog groter maken. De Bijbel wijst ook andere wegen. Soms kan tijd en ruimte voor verbijstering heilzaam werken.

Een samenvatting van de lezing van ds. P. J. den Admirant kunt u hieronder vinden.