Op zoek naar rust en verdieping

Ik zoek rust

Het kan jaren voorspoedig gaan in ons leven. En dan opeens worden we geconfronteerd met verdriet en tegenslag.

Moe. Misschien is dat wel het juiste woord. Psychisch of lichamelijk moe, omdat het leven u zwaar valt. Jarenlang lukte het misschien aardig, maar nu merkt u: het gaat niet meer. Zoveel zorgen om uw kind. Of uw huwelijk staat onder spanning. Er zijn gevoelens van eenzaamheid of minderwaardigheid. U hebt behoefte aan rust en deskundige pastorale begeleiding vanwege een diepingrijpende gebeurtenis: het verlies van een dierbare, onverwacht ontslag of arbeidsongeschiktheid. Dan kan een verblijf in de Herberg van grote betekenis voor u zijn.

Ik zoek verdieping

Het kan zijn dat u een paar dagen in alle rust wilt nadenken over uw leven. U hebt behoefte aan een retraite. “Ik zou willen dat mijn geloof meer betekenis had in mijn dagelijkse leven”

De midweekretraite is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar richting in hun leven en zich daarbij afvragen welke plaats het Evangelie en het geloof hierin kunnen hebben. In deze midweek kunt u een ‘pas op de plaats maken’. Even wegtrekken uit het gewone leven voor een bezinningsweek. Het gaat daarbij om bezinning op de levensweg. Alles wat met het gaan van die levensweg te maken heeft, kan aan de orde komen: werk, relaties, vrije tijd, crises, verlangens en teleurstellingen.