Steun van uw diaconie

De steun van diaconieën is echter van blijvend belang. Wij stellen het op prijs als diaconieën ook voor 2020 een gift willen overwegen; dan wel de Herberg op het collecterooster willen plaatsen. Het bankrekeningnummer is NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg.
Voor nadere informatie ter onderbouwing van een gift verwijzen wij naar het jaarverslag, waarin ook financiële gegevens zijn opgenomen en naar de jaarrekening. Beide kunnen via de website geraadpleegd worden.