Jubileum 2018 2018-05-09T14:50:46+00:00

Jubileum 2018

25 jaar PDC de Herberg

In 2018 viert Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek haar 25-jarig jubileum met verschillende feestelijke activiteiten.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als aanvulling op de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De Herberg is een organisatie waar meer dan 200 vrijwilligers zijn bij betrokken zijn.

Op tweede Pinksterdag 1993 werden de deuren van de Herberg geopend, mede dankzij de inzet van veel deelnemende kerken.

Precies 25 jaar na de opening, zal op 26 mei een jubileumdag gehouden worden met ’s morgens een dankdienst in de Vredebergkerk en daarna een feestelijk programma op het terrein van de Herberg. Verder worden, verspreid over het hele jaar, jubileumconcerten georganiseerd in Kampen en Gorinchem en in het Koetshuis van de Herberg.

Speciaal voor predikanten, pastoraal medewerkers en leden van pastorale team werd op 19 april in het Koetshuis een Symposium gehouden. Het thema van deze dag was “Zielzorg aan hedendaagse gelovigen”.

Sprekers waren deze dag Dr. Theo Pleizier (Pastoraat tussen individuele gelovige en geloofsgemeenschap) en Ds. Margriet van de Kooi (De pastor als gelovige en theoloog. Goed gereedschap is het halve werk). Ook was er een ronde tafelgesprek met onder andere Anne van Laar.

Jubileum de Herberg. Viert u mee?

Op tweede Pinksterdag 1993 werden, mede dankzij de inzet van veel deelnemende kerken, de deuren van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg geopend. We zijn verwonderd en dankbaar dat we precies 25 jaar later, zaterdag 26 mei 2018, ons 25-jarig jubileum mogen vieren. Samen met vrijwilligers, oud-vrijwilligers, oud-gasten, vrienden van de Herberg en andere betrokkenen, willen wij er een feestelijke dag van maken.

De dankdienst in de Vredebergkerk te Oosterbeek begint om 10.30 uur. Ds. Johan Tekelenburg (voorzitter bestuur van de Herberg), drs. Esmé Wiegman ( bestuurder Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland) en Henk Meuleman (directeur van de Herberg) willen met ons nadenken over ‘de Herberg in beweging’. In deze bijeenkomst danken we onze God en zingen we tot eer van Zijn Naam. Vanaf 10.00 uur gaat de kerk open en is er koffie met iets lekkers.

Er is een feestelijk middagprogramma op het terrein van de Herberg waar we vanaf 12.30 uur starten met een lunch. Daarna zijn er allerlei activiteiten en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Er zijn diverse terrasjes, kramen met verkoopartikelen en er is livemuziek. Ook aan de (oudere) kinderen is gedacht.

Wij hopen dat u er bij kunt zijn. Voor de organisatie van deze dag is het fijn dat u zich opgeeft via ons emailadres: info@pdcdeherberg.nl.

Wij nodigen u van harte uit om op 26 mei 2018 samen met ons dit jubileum te vieren.

Dagprogramma 26 mei

10.00  Ontvangst in Vredebergkerk met koffie

10.30   Dankdienst de Herberg in beweging

12.00  Vertrek naar de Herberg

12.30  Ontvangst met lunch op Herberg-terrein

13.00   Jubilarissen in het zonnetje

Verschillende feestelijke activiteiten vanaf 13.30 uur:

– workshops (zowel inhoudelijk als creatief)

– kramen (verkoop ten baten van de Herberg: brocante, boeken en lekkers om mee te nemen)

– rondleidingen

– retraitewandelingen

– springkussen, schminken en een ijskar

15:30   Gezamenlijke afsluiting

BENEFIETCONCERT voor jubilerend PDC de Herberg

Een uniek concert dat u en jij niet mogen missen. Het zal plaatsvinden in de Bovenkerk van Kampen op 22 september 2018 en uitgevoerd worden door de koren ‘Looft den Heer’ uit Notter en Chr. Gem. Drechtstedenkoor ‘Praise Him’ uit Dordrecht beiden onder leiding van Jan Quintus Zwart. Deze koren hebben ook concerten gegeven rond de start van de Herberg, nu 25 jaar geleden. Naast de genoemde koren leveren Ronald IJmker, orgel en Kees de Bruin, vleugel een belangrijke bijdrage. Het belooft een mooi concert te worden. De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. Reden genoeg om op 22 september naar Kampen te komen.
Het concert begint om 15.00 uur. De deuren van de kerk zijn open vanaf 14.30 uur. We hopen velen te mogen ontmoeten. Voor meer informatie: Piet de Groot voorzitter@praisehim.nl.

          

Zielzorg aan hedendaagse gelovigen

Dr. Theo Pleizier: Pastoraat tussen de individuele gelovige en geloofsgemeenschap.
Drs. Margriet van der Kooi: De pastor als gelovige en theoloog. Goed gereedschap is het halve werk.

Donderdagmiddag 19 april was er in Het Koetshuis van de Herberg een symposium voor predikanten, pastoraal werkenden en hulpverleners.
Al vijfentwintig jaar verblijven in de Herberg mensen die onder andere op zoek zijn naar rust en pastorale begeleiding. In die periode van vijfentwintig jaar is veel veranderd in maatschappij en kerk. Dat heeft invloed op de zielzorg. Natuurlijk speelt dit niet alleen in de Herberg, maar ook in christelijke gemeente.

Beide inleiders hielden over dit onderwerp een referaat. Na de pauze was er een rondetafelgesprek, waaraan naast de inleiders ook  de oud-directeur van Herberg, de heer Anne van Laar en Matthias Jongkind, klinisch psycholoog van Eleos en ds. B.E. Weerd, gemeentepredikant in  Huizen hebben deelnamen.