Jubileum 20182018-06-18T17:35:35+00:00

Jubileum 2018

25 jaar PDC de Herberg

In 2018 viert Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek haar 25-jarig jubileum met verschillende feestelijke activiteiten.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als aanvulling op de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De Herberg is een organisatie waar meer dan 200 vrijwilligers zijn bij betrokken zijn.

Op tweede Pinksterdag 1993 werden de deuren van de Herberg geopend, mede dankzij de inzet van veel deelnemende kerken.

Precies 25 jaar na de opening werd op 26 mei een jubileumdag gehouden met ’s morgens een dankdienst in de Vredebergkerk en daarna een feestelijk programma op het terrein van de Herberg.

Speciaal voor predikanten, pastoraal medewerkers en leden van pastorale team werd op 19 april in het Koetshuis een Symposium gehouden. Het thema van deze dag was “Zielzorg aan hedendaagse gelovigen”.

Sprekers waren deze dag Dr. Theo Pleizier (Pastoraat tussen individuele gelovige en geloofsgemeenschap) en Ds. Margriet van de Kooi (De pastor als gelovige en theoloog. Goed gereedschap is het halve werk). Ook was er een ronde tafelgesprek met onder andere Anne van Laar.

Verder worden, verspreid over het hele jaar, jubileumconcerten georganiseerd in Kampen en in het Koetshuis van de Herberg.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek vierde eind mei het 25-jarig bestaan met een jubileumbijeenkomst.  Er waren veel (oud-)vrijwilligers en (oud-)gasten aanwezig op deze zonovergoten dag. Esmé Wiegman was één van de sprekers.

Zij zei o.a:
Het woord vieren klinkt misschien wat ongepast als je het hebt over een plek waar veel gebrokenheid zichtbaar wordt. Maar juist vanwege die gebrokenheid is de Herberg tegelijk een plek waar ontmoeting, verbondenheid, liefde en genezing worden ervaren. Dat is de bijzondere keerzijde van het lijden.
In het boekje ”Zalig de zachtmoedigen” van Jean Vanier en Stanley Hauerwas las ik vooral over zijn persoonlijke ervaring, na veertig jaar in een Arkgemeenschap te hebben geleefd. Geconfronteerd met mensen die kwetsbaar en beperkt zijn, moest hij zijn eigen beperktheid onder ogen leren zien. Dat leerde hem zijn eigen ambities en academische prestaties te relativeren.
Vanier komt tot de ontdekking hoe sterk wij moderne mensen worden beïnvloed door het idee dat we pas iemand zijn als we autonoom ons eigen leven kunnen leiden. Hauerwas concludeert dat de Arkgemeenschappen bewijzen dat mensen een geschenk van God zijn aan de mensen om hen heen.
In een recensie in dagblad Trouw (februari 2016) stond een treffende samenvatting van de boodschap van Vanier en Hauerwas: „De westerse samenleving kan niet goed omgaan met lijden. Lijden stoort ons namelijk in het ideaal dat wij ons eigen leven vormgeven. Moderne compassie is vaak oplossingsgericht, omdat het meer uit de angst voor lijden voortkomt dan uit werkelijk mede-lijden. Dan worden onze medische praktijken kwaadaardig: in plaats van het lijden draaglijk te maken, elimineren we alles wat niet strookt met ons ideaal van autonomie. Door te kijken naar De Ark, zie je opeens dat er ook andere manieren van compassie mogelijk zijn.”

Deze omschrijving en typering van mede-lijden gaan ook op voor een diaconaal initiatief zoals PDC de Herberg. Mensen ontmoeten elkaar en komen op adem. Er is tijd en aandacht. Iets van het Koninkrijk van God wordt zichtbaar. De betekenis van omzien naar elkaar en leven met elkaar wordt direct al in het Bijbelboek Genesis duidelijk. God schept de mens als sociaal wezen, in verbinding met zijn Schepper en de schepping en in relatie tot andere mensen. Hoe ingrijpend de zondeval is, zien we al snel, als de eerste doodslag plaatsvindt, tussen broers nota bene.

De eerste christengemeenten waren een belangrijk voorbeeld van naastenliefde en zorg voor elkaar. Zorgdragen voor zieken was een bijzonder kenmerk van het christen-zijn. In de middeleeuwen waren kerken en kloosters plaatsen waar zieken en armen terechtkonden. Ook in de 19e eeuw ontstonden er veel initiatieven vanuit de kerken om iets te doen voor mensen aan de onderkant van de samenleving. De gezondheidszorg zoals we die nu in ons land kennen, heeft alles te maken met een eeuwenlange christelijke traditie. Ook al is de zorg in vele opzichten verzakelijkt, christelijke waarden werken nog steeds door. Denk aan begrippen zoals solidariteit, beschermwaardigheid en barmhartigheid, die in ons zorgstelsel verweven zijn.

Na een periode waarin mensen zich meenden te moeten bevrijden van het juk van de kerk en het geloof, op zoek naar vrijheid en zelfontplooiing, lijkt er nu een kentering zichtbaar. Want wat als je alles hebt kunnen doen wat je wilde, dankzij opleiding, geld en vele contacten? Is je levensideaal dan vervuld? Of is dit nu kenmerkend voor het ”voltooide leven” waar mensen mee worstelen, en waarvoor ze een antwoord zoeken in de zelfgekozen dood?
Door het onderzoek naar ”voltooid leven” dat Els van Wijngaarden heeft gedaan, wordt pijnlijk zichtbaar hoe mensen behoefte hebben aan zin en betekenis. „Voor wie ben ik nog van betekenis? Hoe kan ik een betekenisvol leven leiden?” Nu bij veel mensen geloof en kerk in het leven geen rol meer spelen, hebben ze vaak ook geen woorden meer om de zin en de betekenis van het leven te duiden. Dat geldt niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren.

Wat is het mooi als er plekken zijn zoals de Herberg, waar je gezien wordt en weer woorden vindt om zin en betekenis aan je leven te geven. Wat is het mooi om op eigentijdse manieren pastorale en diaconale zorg concreet vorm te geven. Onze maatschappij snakt ernaar!

BENEFIETCONCERT voor jubilerend PDC de Herberg

Een uniek concert dat u en jij niet mogen missen. Het zal plaatsvinden in de Bovenkerk van Kampen op 22 september 2018 en uitgevoerd worden door de koren ‘Looft den Heer’ uit Notter en Chr. Gem. Drechtstedenkoor ‘Praise Him’ uit Dordrecht beiden onder leiding van Jan Quintus Zwart. Deze koren hebben ook concerten gegeven rond de start van de Herberg, nu 25 jaar geleden. Naast de genoemde koren leveren Ronald IJmker, orgel en Kees de Bruin, vleugel een belangrijke bijdrage. Het belooft een mooi concert te worden. De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. Reden genoeg om op 22 september naar Kampen te komen.
Het concert begint om 15.00 uur. De deuren van de kerk zijn open vanaf 14.30 uur. We hopen velen te mogen ontmoeten. Voor meer informatie: Piet de Groot voorzitter@praisehim.nl.

          

Zielzorg aan hedendaagse gelovigen

Dr. Theo Pleizier: Pastoraat tussen de individuele gelovige en geloofsgemeenschap.
Drs. Margriet van der Kooi: De pastor als gelovige en theoloog. Goed gereedschap is het halve werk.

Donderdagmiddag 19 april was er in Het Koetshuis van de Herberg een symposium voor predikanten, pastoraal werkenden en hulpverleners.
Al vijfentwintig jaar verblijven in de Herberg mensen die onder andere op zoek zijn naar rust en pastorale begeleiding. In die periode van vijfentwintig jaar is veel veranderd in maatschappij en kerk. Dat heeft invloed op de zielzorg. Natuurlijk speelt dit niet alleen in de Herberg, maar ook in christelijke gemeente.

Beide inleiders hielden over dit onderwerp een referaat. Na de pauze was er een rondetafelgesprek, waaraan naast de inleiders ook  de oud-directeur van Herberg, de heer Anne van Laar en Matthias Jongkind, klinisch psycholoog van Eleos en ds. B.E. Weerd, gemeentepredikant in  Huizen hebben deelnamen.