Herbergavond met prof. dr. Henk van de Belt2020-02-10T11:34:36+01:00

Herbergavond met prof. dr. Henk van de Belt

De Herbergavond of Herbergmiddag is een bijeenkomst in het Koetshuis van de Herberg, waar een pastoraal onderwerp centraal staat. Naast een inleiding door een spreker van buiten is er ruimschoots gelegenheid tot gesprek met de inleider en met elkaar.

De onderwerpen zijn thema’s uit de pastorale praktijk van de Herberg. De Herberg wil de opgedane kennis en ervaring graag met anderen delen. De Herbergavond of -middag is bedoeld voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal werkenden en in pastoraat geïnteresseerde gemeenteleden.

Beproefd en betrouwbaar gebleken
Welke rol spelen de betrouwbare beloften van God in tijden van aanvechting en beproeving?

Herbergavond met Prof. dr. H. (Henk) van den Belt

Dinsdagavond 21 april 2020 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek een Herbergavond voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.
Veel gelovigen krijgen te maken met beproeving en aanvechting. Die beproevingen kunnen te maken hebben met je verstand, je gevoel of met het lijden in je leven. Soms zijn verstoorde relaties een beproeving voor het geloof. Hoe wordt het jou als pastor duidelijk met wat voor soort beproeving je te in het pastoraat te maken hebt? En hoe kun je de pastorant in zijn beproeving begeleiden?

Prof. dr. H (Henk) van de Belt zal spreken over het onderscheiden van de beproeving en de invloed ervan op de geloofservaring. Ook het toerusten van gelovigen om in de beproeving staande te kunnen blijven zal aan de orde komen. Er is gelegenheid tot gesprek.

Datum: 21 april van 19.00 uur tot 21.00 uur. Vanaf 18.30 is er koffie.
Kosten: € 10,00 per persoon, over te maken op: NL58RABO0302263330.
Inlichtingen en opgave: koetshuis@pdcdeherberg.nl.
Sluitingsdatum vrijdag 17 april 2020.


     

Herbergdag 2012

Thema: Vergeving ter sprake brengen. Een pastorale opgave.

"Een paar generaties terug ging het vooral de vraag: hoe krijg ik een genadig God en hoe kan ik uit die vergeving leven? Over onderlinge vergeving werd veel minder gesproken", aldus dr. Visser ...