Najaar-arrangement

Najaar-arrangement 11 november 2023

Zaterdag 11 november is er weer een najaar-arrangement van PDC de Herberg in Oosterbeek. Dit keer met een extraatje vanwege ons 30- jarig jubileum als PDC de Herberg.

Om half 11 is er inloop met koffie. Om 11 uur gaan we onder leiding van gastenbegeleider Arjen Grobbe de expositie van Christa Rosier over de Psalmen bekijken. Die expositie is er dit jaar vanwege ons jubileum en is erg de moeite waard! Daar willen we jullie graag in meenemen.

Daarna gaan we op stap voor een prachtige wandeling van ongeveer 5 kilometer in de omgeving van de Pietersberg. De door de Herberg bereide lunch nemen we mee.

’s Middags is er een concert door Boudewijn en Lydia Zwart, die speciaal voor de gelegenheid hun kamerbeiaard meenemen. Zij zullen een afwisselend programma ten gehore brengen. Rond 16.00uur is het programma afgelopen.

Kosten volledig arrangement: €30,-. Alleen het concert: €15,-

Tijd: 10.30 uur koffie, 11.00 wandelen. Alleen concert: 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur.

Informatie en opgave: concerten@pdcdeherberg.nl, 026-3342225 (werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)