Herbergmiddag


Geloven na incest: hoe is het mogelijk?!
– over pastoraat aan volwassenen met een incestverleden.

Het godsbeeld ontwikkelt zich in de vroege jeugd en krijgt vorm door ervaringen met volwassenen van wie de ouders de belangrijkste zijn. Het is de vraag wat er gebeurt als een kind een traumatische gebeurtenis als incest meemaakt. Wat zijn de gevolgen voor geloofsontwikkeling en godsbeeld en hoe kunnen we in het pastoraat volwassenen met deze jeugdervaringen begeleiden. Dr. A.W. (Adriana) Balk-van Rossum uit Ede deed jarenlang onderzoek naar en promoveerde in 2017 op dit onderwerp. Zij wil de onderzoeksresultaten met ons delen, maar vooral ook praktische richtlijnen geven voor het pastoraat.