Vier diaconaal medewerkers. Op maandag 27 augustus 2018 zijn vier jonge mensen gestart met hun tussenjaar. De eerste twee weken staan in het teken van introductie en kennismaken. wij zijn blij en dankbaar dat Tom, Thijs, Jelle en Lidewij deze keuze hebben gemaakt en een jaar van hun tijd geven aan de gasten en het werk van de Herberg.