symposium

 

PDC de Herberg viert dit jaar haar 25 jarig jubileum. In het kader daarvan hielden wij op donderdag 19 april 2018 een symposium.

Op het symposium hebben we nagedacht over  ‘Zielzorg aan hedendaagse gelovigen’, aan de hand van twee lezingen:

Pastoraat tussen individuele gelovige en geloofsgemeenschap – Dr. Theo Pleizier

en

De pastor als gelovige en theoloog. Goed gereedschap is het halve werk – Drs. Margriet van der Kooi

Aansluitend vond een ronde tafel gesprek plaats met drie experts. Drs. Matthias Jongkind, klinisch psycholoog bij Eleos, de heer Anne van Laar, oud directeur PDC de Herberg en ds. B.E. Weerd, gemeentepredikant werden gevraagd om hun reactie op deze lezingen te geven.