Herbergavond 23 mei 2019

Wanneer de ziel verveeld en vermoeid is
Over pastoraat in tijden van innerlijke secularisatie

Donderdagavond 23 mei 2019 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek een bijeenkomst voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.
Veel gelovigen hebben last van innerlijke secularisatie. In het pastoraat ontmoeten we regelmatig vermoeide zielen, mensen die overvallen worden door een vreemde murwheid en uitgeblustheid. Het geloof lijkt onder kerkgangers meer en meer te verkruimelen.
Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris zal spreken over deze zorgelijke ontwikkeling die, nadat er over werd geschreven, veel herkenning opriep.
Wat kan het pastoraat hierin kan betekenen? Hoe komen we innerlijke secularisatie op het spoor en hoe kunnen we nabij zijn en mensen helpen het gevecht met deze verveling aan te gaan?

Tijd: 19.00 – 21.00 uur (18.00 uur voor liefhebbers een eenvoudige maaltijd)
Kosten: € 10,00 per persoon (inclusief maaltijd € 15,00).
Inlichtingen en opgave: info@pdcdeherberg.nl,
Bankrekeningnummer: NL58RABO0302263330.
Sluitingsdatum vrijdag 17 mei.

2019-04-08T16:45:13+02:00