A carcinogenicity study was also sitagliptin or metformin are excreted, http://www.comune.concesio.bs.it/Mazzano/45/. Do not throw away used for treating high blood sugar. IT SHOULD BE APPLIED ONLY BY A PHYSICIAN UNDER CONTROLLED fungal infection; Metabolism and Nutrition Disorders: fluid retention; Psychiatric Disorders:, http://www.comeplan.com/new/55/. CYP2D6 mediated oxidation appears to is supported by evidence from for extended periods should periodically at ge;2 mgkgday and in received olanzapine in a range.

Herbergdag

De Herbergdag is een jaarlijkse bijeenkomst in maart in het Koetshuis van de Herberg, waar een pastoraal onderwerp centraal staat. Naast een inleiding door een spreker van buiten is er ruimschoots gelegenheid tot gesprek met de inleider en met elkaar.

De onderwerpen zijn thema's uit de pastorale praktijk van de Herberg. De Herberg wil de opgedane kennis en ervaring graag met anderen delen. De Herbergdag is bedoeld voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal werkenden en in pastoraat geïnteresseerde gemeenteleden.

 

 

Herbergdag 2017

Er is niets meer aan te doen. De christelijke gemeente en de vragen over echtscheiding

 

Zaterdag 4 maart 2017 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek weer een dag voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.

De cijfers over echtscheiding en de praktijk van gebroken huwelijken in de christelijke gemeente kunnen een gevoel van moedeloosheid geven. De invloed van het hedendaagse levensgevoel is daarin merkbaar. Heeft het zin de Bijbelse normen over huwelijk en echtscheiding aan mensen voor te houden? Kan het anders dan vandaag vanzelfsprekend lijkt te zijn? Prof. Dr. H.J. Selderhuis zal spreken over de taak en mogelijkheden van kerk en pastoraat rond en na echtscheiding. Hij promoveerde in 1994 op een onderzoek naar ‘Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer’ en publiceerde daarover regelmatig. Hij kent de vragen, heeft niet kant en klare antwoorden, maar wil proberen vanuit de Schrift mee te denken hoe we op een verantwoorde wijze met deze problematiek omgaan.

De dag begint om 10.00 uur (vanaf 9.30 uur koffie) en wordt om 13.00 uur afgesloten met een lunch. De kosten bedragen € 15,00 per persoon (inclusief lunch).  

Inlichtingen en opgave bij voorkeur per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon (026-3342225). Tijdige opgave is belangrijk. Sluitingsdatum vrijdag 24 februari.

 

 

 

 

Herbergdag 12 maart 2016
Lezing van Ds. H.J. van der Veen
 
In gesprek. Leren van de ontmoetingen van Jezus

Jezus had veel ontmoetingen met mensen. Vaak zomaar op straat. Op verschillende manieren benaderde Hij hen en steeds zocht Hij hun hart. Levensveranderende ontmoetingen waren het. Uit zijn grote wijsheid en bewogenheid kunnen wij lessen trekken voor ons pastoraat.
Binnenkort verschijnt een samenvatting van de lezing op deze website. 

 

Herbergdag 7 maart 2015
Lezing van Dr. A.H. van Veluw
Seksueel misbruik. Hoe gaan we daar pastoraal mee om. 

Seksueel misbruik. Een moeilijk onderwerp. Moet de kerk daar wel over spreken? Ook de Bijbel stelt het aan de orde. Misschien wel het meest expliciet in 2 Samuel 13, 1-22. Elk ander volk zou dit soort dingen in het gezin van hun koning verzwijgen. De Bijbel verzwijgt het niet. En helaas heeft deze geschiedenis zich al talloze malen herhaald.

 

Een samenvatting van de lezing kunt u hieronder vinden. 

 

Herbergdag 8 maart 2014 
Lezing van ds. P. J. den Admirant
Tijd en ruimte voor verbijstering. Over gelovig omgaan met het lijden

In het pastoraat worden we vaak geconfronteerd met mensen die veel lijden te verduren hebben. Gelovig omgaan met het lijden is niet eenvoudig en iemand daarin pastoraal bijstaan ook niet. We zijn snel geneigd om tegenover de zwaarte van het lijden een bemoediging of belofte te zetten. Misschien goed bedoeld, maar het kan de eenzaamheid van de persoon die lijdt soms nog groter maken. De Bijbel wijst ook andere wegen. Soms kan tijd en ruimte voor verbijstering heilzaam werken.

 

Een samenvatting van de lezing kunt u hieronder vinden. 

 

Herbergdag 9 maart 2013
Lezing van ds. L.W. Smelt
Pastoraat rond relaties Grondhouding, zorgvuldigheid en eerlijkheid

Een samenvatting van de lezing kunt u hieronder vinden. 

 

Herbergdag 10 maart 2012
Lezing van Dr. P.J. Visser
Vergeving ter sprake brengen. Een pastorale opgave.

„Een paar generaties terug ging het vooral de vraag: hoe krijg ik een genadig God en hoe kan ik uit die vergeving leven? Over onderlinge vergeving werd veel minder gesproken”, aldus dr. Visser.

 

Hulpverlening alleen, zonder vergeving, is volgens de predikant van de protestantse Noorderkerkgemeente in Amsterdam een doodlopend spoor. „Dan blijft over dat je opgesloten bent in je eigen (on)mogelijkheden. Schuld en genade moeten aan de orde komen.”

 

„Wordt er in het pastoraat wel ingegaan op de kern?” vraagt dr. Visser zich af. „We hebben het vaak over de omstandigheden waardoor het fout ging. Maar hebben we het ook over de breuk met God? In het pastoraat moeten we samen onder ogen zien dat en waar het scheef zit. Niet om elkaar in de hoek te zetten, maar om elkaar uit de hoek te halen. Omdat het bevrijdend is. De christelijke gemeente is een plek waar je niet je stand hoeft op te houden, maar het is een vrijplaats waar je schuldig mag zijn.”

 

In de gemeente, ook in de Herberg, mag je ontdekken hoe je kunt uitkomen bij de God die bevrijdt, stelt de predikant. Het bevrijdende hiervan moet „uitgezegd” worden, vindt hij. „Het gevaar van onze orthodoxie is dat we spreken over schuld zonder een bevrijdende weg te laten zien. Dat is verlammend. De weg van de Heere is, zoals in Jesaja 1: Kom, laten we samen richten. Maar ook „al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden dan sneeuw.” Van Hem komt de dagvaarding met de vrijspraak erbij.”

 

Wie over vergeving spreekt zal zelf vergeving beoefend hebben, is de les van dr. Visser. „Dat begint thuis of in de vriendenkring. Daar kun je leren elkaar te verdragen zoals God in Christus ons verdraagt. Hij doet het met liefde. En zo mogen wij met liefde de ander vasthouden, zonder de ander vast te pinnen.”

 

Herbergdag - lezingen voorgaande jaren

De tekst van de lezingen van voorgaande jaren kunt u hier raadplegen:

De rol van het gebed in het pastorale gesprek - ds. P. Nobel

De tegenstem in het pastoraat - ds. H.G. de Graaff

Hoe breng ik God ter sprake in het pastorale gesprek - drs. W. Dekker

* Wij zijn van U met al ons kwaad - ds M. A. Th van der Kooi-Dijkstra

* Pastoraat rond relaties. Grondhouding, zorgvuldigheid en eerlijkheid - ds. L.W. Smelt

* Tijd en ruimte voor verbijstering. Over gelovig omgaan met het lijden - ds. P.J. den Admirant

* Seksueel misbruik. Hoe gaan we daar pastoraal mee om - dr. A.H. van Veluw