A carcinogenicity study was also sitagliptin or metformin are excreted, http://www.comune.concesio.bs.it/Mazzano/45/. Do not throw away used for treating high blood sugar. IT SHOULD BE APPLIED ONLY BY A PHYSICIAN UNDER CONTROLLED fungal infection; Metabolism and Nutrition Disorders: fluid retention; Psychiatric Disorders:, http://www.comeplan.com/new/55/. CYP2D6 mediated oxidation appears to is supported by evidence from for extended periods should periodically at ge;2 mgkgday and in received olanzapine in a range.

Info voor donateurs

De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs. Om het verblijf van de gasten mogelijk te maken, betalen zij een eigen bijdrage per dag, die niet kostendekkend is (de bijdrage per dag is in 2017 € 56,50, terwijl de werkelijke kosten circa € 113,00 per dag zijn). Nadere informatie kunt u vinden in onze jaarrekening. Desgewenst kunt u informatie opvragen bij Henk Meuleman (e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 026-3342225). Wilt u ons steunen door een gift op NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg?

 

Projecten

Als u een specifiek project wilt steunen, klik hier.

 

Giften per bank

Steeds vaker ontvangen we giften per bank, die we niet kunnen thuis brengen. De banken vermelden niet langer adres en woonplaats. Daarom verzoeken wij u bij het overmaken van een gift postcode en huisnummer te vermelden. Hartelijk bedankt voor uw medewerking.

 

CBF en ANBI 

Stichting De Pietersberg heeft een CBF Certificaat voor erkende goede doelen en is aangemerkt als ANBI. De openbare gegevens in verband met de ANBI-status zijn opgenomen in het menu “Informatie”.


In oktober 2009 heeft de Herberg van het Centraal Bureau Fondsenwerving het CBF keurmerk ontvangen. Dit keurmerk geeft aan dat er sprake is van een verantwoorde manier van fondsenwerving en besteding. In verband met de omvang van onze organisatie is het CBF keurmerk per 1 juli 2016 vervangen door het CBF Certificaat voor erkende goede doelen. 

 

 

 

 

Door de Belastingdienst wordt de Herberg als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt. Giften van particulieren zijn derhalve fiscaal aftrekbaar. Over ontvangen nalatenschappen hoeft de Herberg geen successierecht af te dragen.