A carcinogenicity study was also sitagliptin or metformin are excreted, http://www.comune.concesio.bs.it/Mazzano/45/. Do not throw away used for treating high blood sugar. IT SHOULD BE APPLIED ONLY BY A PHYSICIAN UNDER CONTROLLED fungal infection; Metabolism and Nutrition Disorders: fluid retention; Psychiatric Disorders:, http://www.comeplan.com/new/55/. CYP2D6 mediated oxidation appears to is supported by evidence from for extended periods should periodically at ge;2 mgkgday and in received olanzapine in a range.

Corrie: 'Structuur aanbrengen in mijn leven'

'Drie jaar geleden stierf mijn man aan een hartstilstand. Hij was 58 jaar. Mijn wereld stortte in. Hoe moest ik verder? We hadden een zaak. Ik merkte dat ik niet met mijn nieuwe situatie om kon gaan en daardoor verdween de structuur uit mijn leven. Had het nog zin om op te staan? Om te eten? Daarbij kwam, dat ik nu met mezelf geconfronteerd werd: wie was ik eigenlijk? Mijn huisarts verwees me door naar mijn predikant. Die zou vast wel een adres weten waar ik terecht kon. Zodoende hoorde ik van de Herberg.

 

Toen ik op De Pietersberg kwam dacht ik: Niemand kan wat met de puinhopen van mijn leven. Maar het viel me op dat ze in De Herberg zo nuchter naar mijn situatie keken. Ze toonden begrip én bleven realistisch. De activiteiten in De Herberg brachten de structuur terug in mijn leven. Op tijd opstaan, eten, corvee, activiteiten… dat zette mij met beide benen op de grond. Het leven ging door, al was mijn man gestorven. De bijbelbesprekingen lieten mij zien wie ik in Gods ogen mag zijn. Zo werd mij een spiegel voorgehouden. Dat bood mij troost. Ook werd mij duidelijk, dat ik moest leren omgaan met mijn alleen zijn. Ik maakte mij veel zorgen om de toekomst. Maar in De Herberg leerde ik te leven bij de dag, in het vertrouwen dat God altijd bij me is. Ik besefte dat God me draagt en zo vond ik de rust die ik nodig had om het leven weer aan te kunnen.

 

Als ik mensen vertel dat ik in de Herberg ben geweest, kijken ze me soms vreemd aan. Maar ik doe er niet geheimzinnig over. Ik heb het als een weldaad ervaren om 24 uur per dag gelegenheid te hebben om aan mezelf te werken. Wilde ik praten over wat me bezighield, dan kon dat. Maar wilde ik even weg om alleen te zijn, dan was dat ook mogelijk. Wat heb ik genoten van de wandelingen in de omgeving!

 

Toen ik weer naar huis ging, had ik maar één zorg: hoe houd ik vast wat ik geleerd heb? De rust, het leven bij de dag, de structuur? Regelmatig houd ik daarom 'retraitedagen'. Een dag voor mezelf, waarop ik niet gestoord wil worden. Dan heb ik alle gelegenheid om te lezen in mijn bijbel, om na te denken, om te bidden en - als het nodig is - om te huilen. Want na drie jaar is het nog steeds niet gemakkelijk. Maar in de Herberg vond ik het evenwicht tussen 'verdriet hebben' en 'verder gaan'. Ik heb elke avond veel om voor te danken!'

 

Corrie Teeuw