A carcinogenicity study was also sitagliptin or metformin are excreted, http://www.comune.concesio.bs.it/Mazzano/45/. Do not throw away used for treating high blood sugar. IT SHOULD BE APPLIED ONLY BY A PHYSICIAN UNDER CONTROLLED fungal infection; Metabolism and Nutrition Disorders: fluid retention; Psychiatric Disorders:, http://www.comeplan.com/new/55/. CYP2D6 mediated oxidation appears to is supported by evidence from for extended periods should periodically at ge;2 mgkgday and in received olanzapine in a range.

rust moe christelijk begeleiding

 • Herberggast

  Herberggast

  Voor u?

  Moe. Misschien is dat wel het juiste woord. Psychisch of lichamelijk moe, omdat het leven u zwaar valt. Jarenlang lukte het misschien aardig, maar nu merkt u: het gaat niet meer. Zoveel zorgen om uw kind. Of uw huwelijk staat onder spanning.

  Er zijn gevoelens van eenzaamheid of minderwaardigheid. U hebt behoefte aan rust en deskundige pastorale begeleiding vanwege een diepingrijpende gebeurtenis: het verlies van een dierbare, onverwacht ontslag of arbeidsongeschiktheid. Dan kan een verblijf in de Herberg van grote betekenis voor u zijn. 

   

  Het kan ook zijn dat u een paar dagen in alle rust wilt nadenken over uw leven. U hebt behoefte aan een retraite omdat u bijvoorbeeld op zoek bent naar meer diepte in uw leven. Of U zegt: “Ik zou willen dat mijn geloof meer betekenis had in mijn dagelijkse leven” of “Ik zou helderheid willen in sommige vragen en hier eens met iemand in alle rust over willen praten”  

   

  Verblijf

  In de Herberg kunnen maximaal 19 gasten verblijven. Iedereen heeft een eigen kamer en een aantal daarvan is rolstoeltoegankelijk. De verblijfsduur voor u als Herberggast is kortdurend van aard. Uitgangspunt is dat de gast na afloop van deze periode thuis of elders een plek heeft om naar terug te keren.

   

   

     

   


  Programma

  In het programma voor de Herberggast is geprobeerd een balans te vinden tussen gezamenlijke en individuele programmaonderdelen en vrije tijd. U gebruikt de maaltijden gezamenlijk met medegasten en vrijwilligers. Ook wordt er samen koffie en thee gedronken. Bijbelbesprekingen, creatieve activiteiten en de themaochtend (rond het thema zelfvertrouwen) worden gehouden op vaste dagen en tijdstippen. Dagopeningen en dagsluitingen vinden plaats in de kapel.Verder is er iedere week een gesprek met de persoonlijk begeleider. Drie keer per week is er gelegenheid bezoek te ontvangen. Tussen deze vaste onderdelen door is er gelegenheid voor eigen activiteiten in huis of rond de Pietersberg. De prachtige omgeving nodigt er toe uit. Fietsen zijn aanwezig.   

   

  Zij staan voor u klaar

  In de Herberg is een kleine professionele staf. Heel veel taken, zowel overdag als 's avonds en in het weekend worden echter door vrijwilligers gedaan. Vanuit de liefde van Christus willen zij op allerlei manieren hun steentje bijdragen. Ze werken in de tuin, bereiden maaltijden, verzorgen het interieur, geven aandacht en zorgen voor een goede sfeer. Vier jongeren doen een diaconaal jaar en wonen in het Koetshuis. Juist het werk van de vrijwilligers zorgt ervoor dat gasten zich welkom en gewaardeerd weten. Wanneer in woord en daad de liefde van Christus centraal staat, is dat mede bepalend voor de sfeer in huis.

   

  Verblijfskosten

  Als gast betaalt u een dagprijs. De werkelijke kosten van een verblijf zijn circa € 110,00 p.p.p.d. Van de gasten vragen we echter een bijdrage van € 56,50 per dag. Enkele zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten. Dankzij de steun van veel diaconieën en particulieren in het land kunnen de verblijfskosten betrekkelijk laag worden gehouden.   

   

  Nazorg die past

  Tijdens het verblijf in de Herberg wordt (als u hiermee instemt) contact gezocht met de plaatselijke gemeente. Tijdens een eindgesprek met iemand van de plaatselijke gemeente, de begeleider en de gast kan het verblijf in de Herberg worden geëvalueerd. We bespreken onder andere welke (pastorale) nazorg door de gemeente geboden kan worden.  

   

  Aanmelden

  Als u denkt aan een verblijf, neemt u dan gerust telefonisch contact op. Na het telefoongesprek is er altijd een intakegesprek op de Pietersberg. Dan wordt duidelijk of een verblijf zinvol kan zijn en krijgt u een indruk van het gebouw, de omgeving en het programma van de Herberg. Voor aanmelding en informatie kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur telefonisch contact opnemen met de Herberg: 026-3342225. Voor een intakegesprek brengen wij € 25,00 in rekening.

   

  Uit het gastenboek

  “In de liefde en de zorg voor elkaar die ik hier ervaar, zie ik Gods hand.” 

   

  “Ik ben God dankbaar dat ik deze plek mocht vinden. Het is hier zo prachtig.” 

   

  “Mijn bagage van zorgen mocht ik in de Herberg achter laten en ik heb door bijbelstudie en gesprekken er nieuwe bagage voor in de plaats gekregen.”